EU

Folkenes Europa

Teknokrater og finansmarkedet har drevet EU til randen av sammenbrudd med de raskt voksende forskjellene mellom landene og regionene, mellom nord og sør. Skillet mellom sør og nord har nå erstattet skillet mellom øst og vest. Løsningen er ikke å klamre seg til nasjonalstatene, men å etablere et virkelig demokrati, skriver filosofen Etienne Balibar.

Posted on

EU er dødt, lenge leve EU? I mai skal et Europaparlament velges som for første gang får lov til å bestemme hvem som skal lede EU-kommisjonen. Men i vår har paradoksene og usikkerheten rundt unionen knapt forlatt nyhetsbildet i Europa.

Dommedagsprofetene hevder at handlingslammelse og oppløsning fremdeles er en trussel, fordi ingen av EUs forsøk på å løse krisen har oppløst den indre motsetningen i et politisk byggverk der interessemotsetninger mellom medlemmene er det bærende prinsippet. De har snarere forverret resesjonen, forsterket ulikhetene mellom landene, generasjonene og samfunnsklassene. De har blokkert de politiske systemene og skapt en radikal mistro mot institusjonene og EU generelt. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler. Allerede abonnent? Logg inn.
Digitalt abonnent
Fra 49Kr.
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Årsabonnement
649Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Kvartalsabonnement
159Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver