• Nils Johann

    Som en kommentar så virker boken https://en.wikipedia.org/wiki/War_Before_Civilization å motbevise tesen om en gyllen middelvei. Den burde kanske bli nevnt i den neste artikkelen, fordi den viser at voldsbruken tiltar, jo mer primitivt et samfunn er. Hobbes hadde nok mer rett enn det er behagelig å tro for en liberal sjel.