Miljø

Geopolitisk isbjørn

Isbjørnen er blitt selve symbolet på et biologisk mangfold truet av klimaendringene. Men det er umulig å skille artsvernet fra de geopolitiske og økonomiske interessene i Arktis – noe miljøvernorganisasjonene ikke alltid synes å være bevisste på.

Posted on

I april 2010 ble Russlands daværende statsminister Vladimir Putin avbildet med en isbjørn (en binne bedøvet av forskere) på Frans Josef Land. Han snakket da om å verne både dyrearten og Arktis, men klarte ikke å skjule visse baktanker.

Sommerisen i Nordishavet nådde et rekordlavt nivå i september 2012. Isdekket kan forsvinne helt innen 2050. Også vinterisen nådde et rekordlavt nivå i mars i år. Isbjørnen – kalt nanuk av inuittene, som tilber og sjelden jakter på den – kan ikke leve uten pakkisen. Her finner den sitt viktigste bytte, selen. Den truede isbjørnen er derfor blitt et symbol i kampen mot global oppvarming. I tillegg er bestanden på 20 000–25 000 dyr truet av lovlig og ulovlig jakt, samt miljøgifter som hoper seg opp i fettvevet til isbjørnen – det øverste leddet i næringskjeden. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler. Allerede abonnent? Logg inn.
Digitalt abonnent
Fra 49Kr.
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Årsabonnement
649Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Kvartalsabonnement
159Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver