Vekstkulten

Forhandlerne i Paris vil garantert feie under teppet at en reduksjon av den globale oppvarmingen ikke er forenlig med evig økonomisk vekst.

Det finnes mange forklaringer på vekstratens fallende tendens de siste tiårene i de rike landene, og mer nylig i de framvoksende landene. Selv medieøkonomene har så smått begynt å snakke om en verden uten vekst, i det minste i de såkalt avanserte landene. I USA mener Paul Krugman og Larry Summers at «en sekulær stagnasjon er sannsynlig», og i Frankrike advarer Thomas Piketty: «Er det klokt å satse på at veksten skal komme tilbake og løse alle problemene våre? Det vil ikke løse utfordringene de rike landene står overfor.» Mens Daniel Cohen formaner oss til å «frigjøre oss fra vekstavhengigheten.»

Noen ensomme svaler gjør ingen sommer, men disse eksemplene er ikke ubetydelige, selv om ingen av dem nevner en sentral forklaring: den pågående uttømmingen av de fleste naturressursene veksten bygger på. (…)

^

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

To grader for mye

Neste sak

Er vi alle like skyldige?

Mer Miljø

Verdens ende eller framtidens begynnelse

Om verden ikke går under for alvor, tiltar bekymringen for at sivilisasjonen vil kollapse. Først når vi forstår hva som ligger i tanken om verdens ende, kan vi lære å tenke på vår tid som en begynnelse.

Vestlige plastproblemer i Sørøst-Asia

Mens vestlige forbrukere oppfordres til å levere plastavfall til resirkulering, har mye av plasten havnet i grøfter og på bål i Sørøst-Asia etter at Kina stanset importen i 2018. Nå har mottakerlandene gått lei og ber avsenderne finne en reell løsning på plastproblemet.

Etter pandemien

Åpenbart må fossil energi skrotes for å unngå en løpsk global oppvarming, men miljøkrisen krever noe annet enn bare en grønn New Deal.

Uansvarlig optimisme

Kampanjene for å vekke folk og politikere med fakta, følelser og mørke framtidsscenarier har skapt en motkraft. Den nye anti-alarmismen benekter ikke klimaendringene. I stedet tilbyr den et vell av optimistiske argumenter for at vi er på rett kurs, og at det er klimatiltakene som er farlige.

0 kr 0