Virkelighetsbristen i forhandlingene

De internasjonale klimaforhandlingene går for sakte og klarer ikke å stanse klimaendringene. Vi bør vurdere andre midler for å endre historiens gang.

Byen Eko Atlantic som er under bygging på en kunstig øy i Lagos-lagunen, kan havne under vann innen slutten av århundret. I Nigerias kystområder kan stigende havnivå knyttet til global oppvarming nå 90 kilometer innover i landet. Eko Atlantic vil da bli en ruin som framtidens geologer kan bruke til å rekonstruere Jordas historie.

For tre millioner år siden, i pliocenen, var det like mye CO2 i atmosfæren som i dag. Atmosfæren var to til fire grader varmere, og havnivået ti til tjue ganger høyere. I dag hersker det stor usikkerhet om hvor raskt isen i Antarktis vil smelte. Noen scenarier, som scenariet til Potsdam Institute, har beregnet at hvis alt fossilt brensel blir svidd av, så vil havet stige med tre meter i århundret i det kommende tusenåret.Den kjemiske sammensetningen i dagens atmosfære er unik sammenlignet med naturlige variasjoner i drivhusgass den siste millionen år. Ut fra det vi vet om fortidens klima, er medianscenariet med en oppvarming på tre grader i løpet av dette århundret, en brå endring. Den kan sammenlignes med en overgang fra istid til mellomistid, men langt raskere enn den siste overgangen som skjedde med økning på én grad i årtusenet. Spor etter den industrielle tidsalder – en parentes i menneskehetens historie – vil fortsatt være synlige om tusen år. I 3012 vil 30 prosent av dagens CO2 fortsatt være i atmosfæren. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

0 kr 0