Virkelighetsbristen i forhandlingene

De internasjonale klimaforhandlingene går for sakte og klarer ikke å stanse klimaendringene. Vi bør vurdere andre midler for å endre historiens gang.

Byen Eko Atlantic som er under bygging på en kunstig øy i Lagos-lagunen, kan havne under vann innen slutten av århundret. I Nigerias kystområder kan stigende havnivå knyttet til global oppvarming nå 90 kilometer innover i landet. Eko Atlantic vil da bli en ruin som framtidens geologer kan bruke til å rekonstruere Jordas historie.

For tre millioner år siden, i pliocenen, var det like mye CO2 i atmosfæren som i dag. Atmosfæren var to til fire grader varmere, og havnivået ti til tjue ganger høyere. I dag hersker det stor usikkerhet om hvor raskt isen i Antarktis vil smelte. Noen scenarier, som scenariet til Potsdam Institute, har beregnet at hvis alt fossilt brensel blir svidd av, så vil havet stige med tre meter i århundret i det kommende tusenåret.[ref] Ricarda Winkelmann, Anders Levermann, Andy Ridgwell og Ken Caldeira, «Combustion of available fossil fuel resources sufficient to eliminate the Antarctic ice sheet», Science Advances, vol. 1, nr. 8, Washington DC / Cambridge (UK), 11. september 2015.[/ref] Den kjemiske sammensetningen i dagens atmosfære er unik sammenlignet med naturlige variasjoner i drivhusgass den siste millionen år. Ut fra det vi vet om fortidens klima, er medianscenariet med en oppvarming på tre grader i løpet av dette århundret, en brå endring. Den kan sammenlignes med en overgang fra istid til mellomistid, men langt raskere enn den siste overgangen som skjedde med økning på én grad i årtusenet. Spor etter den industrielle tidsalder – en parentes i menneskehetens historie – vil fortsatt være synlige om tusen år. I 3012 vil 30 prosent av dagens CO2 fortsatt være i atmosfæren. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler. Allerede abonnent? Logg inn.
Digitalt abonnent
Fra 49Kr.
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Årsabonnement
649Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Kvartalsabonnement
159Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Forrige sak

Tre hundre tyver med doktorgrad

Default thumbnail
Neste sak

Tigerspranget og den vitenskapelige sannhet

Andre saker om Miljø

Hvem eier Amazonas?

Ideen om klimaintervensjon for å hindre at den brasilianske presidenten overlater regnskogen

Nattens krise

Lysforurensning er i ferd med å utslette natten for mange mennesker. Det

0 kr 0