Virkelighetsbristen i forhandlingene

De internasjonale klimaforhandlingene går for sakte og klarer ikke å stanse klimaendringene. Vi bør vurdere andre midler for å endre historiens gang.

Byen Eko Atlantic som er under bygging på en kunstig øy i Lagos-lagunen, kan havne under vann innen slutten av århundret. I Nigerias kystområder kan stigende havnivå knyttet til global oppvarming nå 90 kilometer innover i landet. Eko Atlantic vil da bli en ruin som framtidens geologer kan bruke til å rekonstruere Jordas historie.

For tre millioner år siden, i pliocenen, var det like mye CO2 i atmosfæren som i dag. Atmosfæren var to til fire grader varmere, og havnivået ti til tjue ganger høyere. I dag hersker det stor usikkerhet om hvor raskt isen i Antarktis vil smelte. Noen scenarier, som scenariet til Potsdam Institute, har beregnet at hvis alt fossilt brensel blir svidd av, så vil havet stige med tre meter i århundret i det kommende tusenåret. Den kjemiske sammensetningen i dagens atmosfære er unik sammenlignet med naturlige variasjoner i drivhusgass den siste millionen år. Ut fra det vi vet om fortidens klima, er medianscenariet med en oppvarming på tre grader i løpet av dette århundret, en brå endring. Den kan sammenlignes med en overgang fra istid til mellomistid, men langt raskere enn den siste overgangen som skjedde med økning på én grad i årtusenet. Spor etter den industrielle tidsalder – en parentes i menneskehetens historie – vil fortsatt være synlige om tusen år. I 3012 vil 30 prosent av dagens CO2 fortsatt være i atmosfæren. (…)

^

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Tre hundre tyver med doktorgrad

Neste sak

Tigerspranget og den vitenskapelige sannhet

Mer Miljø

Verdens ende eller framtidens begynnelse

Om verden ikke går under for alvor, tiltar bekymringen for at sivilisasjonen vil kollapse. Først når vi forstår hva som ligger i tanken om verdens ende, kan vi lære å tenke på vår tid som en begynnelse.

Vestlige plastproblemer i Sørøst-Asia

Mens vestlige forbrukere oppfordres til å levere plastavfall til resirkulering, har mye av plasten havnet i grøfter og på bål i Sørøst-Asia etter at Kina stanset importen i 2018. Nå har mottakerlandene gått lei og ber avsenderne finne en reell løsning på plastproblemet.

Etter pandemien

Åpenbart må fossil energi skrotes for å unngå en løpsk global oppvarming, men miljøkrisen krever noe annet enn bare en grønn New Deal.

Uansvarlig optimisme

Kampanjene for å vekke folk og politikere med fakta, følelser og mørke framtidsscenarier har skapt en motkraft. Den nye anti-alarmismen benekter ikke klimaendringene. I stedet tilbyr den et vell av optimistiske argumenter for at vi er på rett kurs, og at det er klimatiltakene som er farlige.

0 kr 0