Miljøpolitikk Grønt skifte

Det vi (virkelig) har behov for

Etterkrigstidens kapitalisme var basert på et umettelig forbruksbegjær, som nå blir stadig mindre forenlig med planetens ressurser. Vi må revurdere hva vi har behov for, for å skape et tilfredsstillende og bærekraftig samfunn.

Posted on

Det grønne skiftet betyr at vi må ta noen valg om forbruket vårt. Men på hvilket grunnlag? Hvordan skille mellom legitime behov som bør bli dekket i framtidens samfunn og egoistiske, urimelige behov? Spørsmålet stilles av de franske energi-spesialistene bak Manifeste négaWatt, et av de mest stimulerende miljøpolitiske skriftene som har blitt gitt ut de siste årene.[ref] Association NégaWatt, Manifeste NégaWatt. En route pour la transition énergétique!, Actes Sud, Arles, 2015 (2012).[/ref] En negaWatt er en målenhet for energi spart – nega som i negativ. Med fornybar energi, bedre isolering av bygg og kortere økonomiske kretsløp er det mulig, ifølge forfatterne, å skape et bærekraftig økonomisk system både nasjonalt og internasjonalt. Allerede med dagens teknologi har våre samfunn tilgang til enorme «negaWatt-reserver».

Dagens forbrukersamfunn kan ikke vare, for det krever stadig større forbruk av råvarer og energi. Dets fremmedgjørende virkning trenger man knapt å bevise lenger. Et negaWatt-samfunn er et edruelig samfunn hvor forbruksmuligheter man anser som skadelige bevisst er fjernet. Men ut fra hvilke kriterier? (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler. Allerede abonnent? Logg inn.
Digitalt abonnent
Fra 49Kr.
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Årsabonnement
649Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Kvartalsabonnement
159Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
0 kr 0
Gå til Toppen