Jerusalem og folkeretten

 

Den 4. juli 1967 vedtar FNs generalforsamling resolusjon 2253 som erklærer «Israels tiltak for å endre statusen til byen Jerusalem» ugyldige. Generalforsamlingen gjentar dette standpunktet 14. juli med resolusjon 2254. Også FNs sikkerhetsråd vil uttale seg flere ganger om emnet. 21. mai 1968 fastslår resolusjon 252 at «alle tiltak og juridiske og administrative forordninger foretatt av Israel, inkludert ekspropriering av land og eiendommer, som forsøker å endre Jerusalems juridiske status, er ugyldige og kan ikke endre denne statusen». Denne erklæringen blir gjentatt i resolusjonene 267 (3. juli 1969), 271 (15. september 1969) og 298 (25. september 1971).

I mars 1989 sier resolusjon 465 «at alle tiltak gjort av Israel for å endre den fysiske karakteren, demografiske sammensetningen, institusjonelle strukturen eller statusen til de palestinske territoriene og andre arabiske territorier okkupert siden 1967, inkludert Jerusalem, eller enhver del av disse, har ingen juridisk gyldighet, og at Israelsk politikk og praksis med å bosette deler av sin befolkning og nye innvandrere i disse territoriene utgjør et åpenlyst brudd på Genève-konvensjonen om beskyttelse av sivile i krigstid». (…)

^

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Automatisert sensur

Neste sak

Venstrevind i Kosovo

Mer Israel

Venstresionismens kollaps i Israel

Etter fire valg på to år er det fullt politisk kaos i Israel, hvor de en gang så dominerende venstre­sionistiske partiene nå har kun 13 seter i parlamentet.

Israels ubønnhørlige høyredreining

I femti år har den franske journalisten Charles Enderlin dekket israelsk politikk. Her er hans beretning om de okkupasjonsivrige partilederne som gjorde Likud til Israels dominerende parti.

Da Tyskland ville pynte på omdømmet

Etter andre verdenskrig bidro Vest-Tyskland til byggingen av staten Israel for å pynte på omdømmet sitt. Slik fikk Vest-Tyskland en sentral, men lite kjent rolle i Midtøsten.

Unge, progressive og Israel-kritiske

Forholdet mellom amerikanske jøder og Israel har endret seg drastisk de siste førti årene, spesielt i de yngre generasjonene. De mest pro-israelske stemmene i USA er nå kristensionister.

Dokumentaren som måtte stanses

Al-Jazeera gikk undercover for å avdekke metodene til de mektige pro-israelske pressgruppene i USA. Men like før dokumentaren skulle sendes, ble den stanset av geopolitiske årsaker.

0 kr 0