Israel resolusjon

Jerusalem og folkeretten

 

Posted on

Den 4. juli 1967 vedtar FNs generalforsamling resolusjon 2253 som erklærer «Israels tiltak for å endre statusen til byen Jerusalem» ugyldige. Generalforsamlingen gjentar dette standpunktet 14. juli med resolusjon 2254. Også FNs sikkerhetsråd vil uttale seg flere ganger om emnet. 21. mai 1968 fastslår resolusjon 252 at «alle tiltak og juridiske og administrative forordninger foretatt av Israel, inkludert ekspropriering av land og eiendommer, som forsøker å endre Jerusalems juridiske status, er ugyldige og kan ikke endre denne statusen». Denne erklæringen blir gjentatt i resolusjonene 267 (3. juli 1969), 271 (15. september 1969) og 298 (25. september 1971).

I mars 1989 sier resolusjon 465 «at alle tiltak gjort av Israel for å endre den fysiske karakteren, demografiske sammensetningen, institusjonelle strukturen eller statusen til de palestinske territoriene og andre arabiske territorier okkupert siden 1967, inkludert Jerusalem, eller enhver del av disse, har ingen juridisk gyldighet, og at Israelsk politikk og praksis med å bosette deler av sin befolkning og nye innvandrere i disse territoriene utgjør et åpenlyst brudd på Genève-konvensjonen om beskyttelse av sivile i krigstid». (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler. Allerede abonnent? Logg inn.
Digitalt abonnent
Fra 49Kr.
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Årsabonnement
649Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Kvartalsabonnement
159Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver

Siste fra Israel

0 kr 0
Gå til Toppen