Den borgerlige dissidenten

Mary Wollstonecraft var en dristig tenker og levde et ukonvensjonelt liv. Forfatterskapet hennes var et sentralt bidrag til politiseringen av kvinners situasjon.

Den radikale tenkeren Mary Wollstonecraft, portrettert av John Opie, ca. 1790–1791. Wikimedia Commons.

I 1911 beskrev Emma Goldman henne som en pioner for menneskelig framskritt og en forkjemper for de utstøtte. Mary Wollstonecraft (1759–1797) var da blitt mer eller mindre glemt utenfor England. Wollstonecraft var en av de første til å tenke kvinners skjebne politisk, og hennes eget liv ble preget av et sterkt ønske om å bryte barrierer. Hun ble sentral i både feminismen og den engelske radikalismen. Ifølge den marxistiske historikeren Edward P. Thompson var hun avgjørende for den første utkrystalliseringen av en arbeiderklassebevissthet i England.

Fra 1760-tallet samlet «radikalerne» reformistene i middelklassen. Etter den franske revolusjonen i 1789, fikk bevegelsen et større omfang med kravene om demokrati, innflytelsen fra jakobinismen og avvisningen av det aristokratiske handelsoligarkiet. To tenkere var viktig for denne oppvåkningen: Thomas Paine og William Godwin. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

0 kr 0