Tverrpolitisk enighet

Så å si alle partiene i København er i dag enige om i sykkelpolitikken. Det har ikke alltid vært tilfellet.

«Man må være ganske konservativ for å tro at byer ikke kan endre seg. I Europa bør vi ha lært at de utvikler seg hele tiden, at de alltid har tilpasset seg.» Klaus Bondam, direktør for det danske Cyklistforbundet siden 2014, hadde som teknikk- og miljøbyråd fra 2006 til 2009 ansvaret for sykkelplanen som forvandlet København.

Den danske hovedstaden var lenge en arbeiderby og fikk sin første sykkelboom allerede for et århundre siden. Som i de fleste industrilandene i Europa opplevde sykkelen som transportmiddel sin storhetstid fra 1920- til 1940-tallet. Men i likhet med andre europeiske byer ble København fra 1950-tallet tilrettelagt for bilen, på bekostning av sykkelen. 62 000 personer syklet over Dronning Louises Bro mellom Indre By og Nørrebro hver dag i 1949. I 1970 var antallet sunket til 8000. I dag krysser 48 000 syklister broen. (…)

^

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Voldens skæbner

Neste sak

Københavns sykkelsuksess

Mer Danmark

Den rødgrønne forandring der forsvandt

Til sommer har Danmark haft en ren socialdemokratisk regering i et år. Venstrefløjens håb om rødgrønne forandringer er i dag erstattet af småforbedringer og stilstand med Socialdemokratiet som omdrejningspunkt.

Københavns sykkelsuksess

Sykling er bra for helsen, økonomien og miljøet. Over hele Europa loves det å satse på sykkelen, men det er sjelden mer enn valgløfter. København viser hvordan et sammenhengende, praktisk og trygt sykkelveinett kan forvandle en hel by.

Klassisk sosialdemokrati

Få, om noen, av dagens europeiske sosialdemokratiske partier synes å ha funnet løsningen for å forhindre at de reduseres til ordinære sentrumspartier uten annet prosjekt enn å være økonomisk ansvarlige og styringsdyktige.

Venstredilemma i Danmark

Socialdemokratiet har overtaget magten efter valget i Danmark, med støtte fra centrum og venstrefløjen, der sættes i et dilemma: Skal de acceptere en «stram» udlændingepolitik i bytte for indrømmelser på sociale og grønne spørgsmål?

Den danske tvilen

Danskene tviler. Den berømte «flexicurity» har gradvis endret seg til mer fleksibilitet og mindre sikkerhet. Med den økonomiske krisen har etterkrigstidens likhetskonsensus begynt å slå sprekker. Høyresiden får gjennomslag for stadig mer restriktive tiltak mot innvandrerne. Og middelklassen klamrer seg til skatteletter og murrer mot å «betale» for de fattigste. Vil Danmark gi nådestøtet til den lovpriste nordiske modellen?

0 kr 0