Gjelden finansmarkedene elsker

Veksten i finansmarkedene og økningen i offentlig gjeld er nært forbundet. For det kan virke som markedene er mer avhengig av gjelden enn statene.

De siste årene har store land som Frankrike og Tyskland klart å låne til negative renter. De tjener med andre ord penger på å låne penger. Enda mer overraskende er det at investorene går med på å låne ut penger med tap. Hva skyldes denne underlige situasjonen? Utvilsomt det faktum at statsobligasjoner er en uunnværlig ressurs for finansmarkedene. Allerede før de negative rentene dukket opp, var offentlig gjeld avgjørende for disse markedenes utvikling. Dermed bør forestillingen om den offentlige gjelden snus på hodet: Den er ikke en gave fra sjenerøse kreditorer, men snarere «den jordiske føden markedene trenger», slik redaktøren for næringslivsavisen La Tribune formulerer det.

På 1970- og 1980-tallet ble den offentlige gjelden et middel til å suge opp et overskudd av sparing som truet verdensøkonomien. På denne tiden hopet dollarene seg opp i de oljeeksporterende landene, som hadde for små økonomier til å absorbere dem i form av investeringer eller import. Bankvesenet i disse landene var heller ikke tilstrekkelig utviklet til at denne sparingen kunne forrente seg via rentebærende lån. Inflasjonen i USA (tosifret i 1973 og 1979) tærte på verdien til disse valutareservene, som eierne heller ønsket skulle øke i verdi. På den andre siden hadde mange oljeimporterende land store handelsunderskudd som følge av økende oljepris. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

To verdener i Peru

Neste sak

To tiår med krig for ingenting

Mer Økonomi

0 kr 0