Industrilandenes historiske klimaansvar

Landene i Europa og Nord-Amerika som ble industrialisert på 1800-tallet, har et enormt historisk ansvar for den globale oppvarmingen.

november 2021

Som tallene viser har landene i Europa og Nord-Amerika som ble industrialisert på 1800-tallet, et enormt historisk ansvar for den globale oppvarmingen, som hovedsakelig skyldes utslipp av CO2. Fortsatt i dag står disse landene for noen av de største utslippene målt etter befolkning, sammen med flere oljeproduserende land (Russland, Kasakhstan, landene i Persiabukta) og kullprodusenten Australia. Utslippene i de framvoksende landene, og spesielt Kina, har vokst raskt på grunn av den store økonomiske veksten. Men en stor del av utslippene deres skyldes produksjon av varer som forbrukes i vestlige land.

Selv om menneskeheten klarer å bremse økningen i gjennomsnittstemperatur på jorda med 1,5 grader, vil hetebølgene som tidligere var vanlig hvert femtiende år, komme hvert tiende. Og fire av fem år hvis gjennomsnittstemperaturen stiger med 4 grader. En slik økning vil være irreversibel for menneskeheten. Likevel er kuttene som statene har meldt inn før COP26 langt fra nok for å nå målet som ble satt i Parisavtalen.

Tegn abonnement for å få tilgang til våre kart.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal