Kriminalitet

Nederland stenger fengslene

Toleranse eller innsparinger? I motsetning til de fleste europeiske land går fangetallet ned i Nederland. Så mye at de nå leier ut fengselsplasser til Norge og Belgia. Nederland har verdens lengste tradisjon for rehabilitering og forebygging, men nedgangen de siste årene har andre årsaker enn fortidens kriminalpolitikk.

Naboene mine er litt av noen typer

I fengsel støter man på alskens herjede ansikter, beinrangler og muskelbunter, folk som er trøtte i huet og folk som er proppfulle av piller, uforbederlige brøle-aper og livets ulykkesfugler. De skuffer aldri, uansett tid og sted. En atmosfære av tragisk tivoli. Men hvilket infernalsk oppdrag har de møtt opp for å fullføre?

Evigvarende avstraffing

Innesperring er på moten. Det er et utbredt alternativ for sinnslidende og lovbrytere i USA så vel som Europa. De tidligere idealene om rehabilitering og resosialisering har simpelthen blitt forlatt for et nytt avstraffende ideal, som på ingen måte er billig eller særlig formålstjenlig.

mars 2010

Nulltoleranse eller barmhjertighet?

Utleveringsavtalen fra 2002 mellom Frankrike og Italia innførte en «nulltoleranse» i forhold til politisk vold. Hva betyr dette? Tilbake i 1789 anerkjente menneskerettighetserklæringen retten til å gjøre motstand mot undertrykkelse. Selv om voldshandlinger i dag er uakseptable etter humanistiske kriterier, kan ikke politisk vold som følge av motstand mot undertrykkelse sammenlignes med vanlige alvorlige strafferettslige forbrytelser. Demokratiske stater har tidligere benyttet amnestiordninger for å behandle bestemte lovovertredelser med henblikk på kontekst og motiv. I dag har viljen til benåding forsvunnet fra den internasjonale strafferettens horisont. De gjeldende internasjonale traktatene viser seg samlet sett fiendtlig innstilt til amnesti. Denne nye holdningen skyldes i stor grad den spesielle rollen det universelt anerkjente begrepet «forbrytelse mot menneskeheten» har fått. Enhver forbrytelse knyttet til politiske spørsmål kan fra nå av potensielt klassifiseres som forbrytelse mot menneskeheten. Det blir således ikke lenger legitimt å gjøre politisk motstand mot undertrykkelse.

juni 2007