Bolivia

Et altfor enkelt statskupp

Et folkeopprør og en svekket venstreside ble utnyttet av Bolivias mest ekstreme høyrefløy til å styrte president Evo Morales. Hvordan kunne en av Latin-Amerikas mest populære presidenter falle så fort?

desember 2019

Skreddersydde regler

Bolivias gruvekooperativer er ifølge loven solidariske nonprofitt-organisasjoner. Selv om kooperativene sysselsetter 90 prosent av arbeiderne i gruvesektoren, står de bare for 19,5 prosent av den samlede produksjonen.

august 2018

Revolusjon uten revolusjon?

Han lovte å forsvare indianernes rettigheter og reversere 20 år med liberalistisk politikk. Men to år etter at Morales kom til makten i Bolivia er den politiske situasjonen fastlåst. Den «demokratiske revolusjonen» har havnet i en klemme mellom forsvar av etnisk mangfold og kamp mot økende klasseskiller.

februar 2008