/

På lag med transnasjonale selskaper

En håndfull transnasjonale selskaper kontrollerer utbredelsen av genmodifiserte organismer i landbruket. Faren for genetisk forurensning blir forsøkt dysset ned. EUs midlertidige forbud mot import av genmodifiserte produkter motarbeides nå av EU-kommisjonen selv.

Motstanden mot genmodifiserte organismer bygger på flere forhold: den irreversible miljøforurensningen de kan medføre, noen få store selskapers vilje til å kontrollere gigantiske potensielle markeder, og forsøket på å styre Europa og resten av verden i henhold til amerikanske økonomiske og politiske interesser – med aktiv støtte fra EU-kommisjonen.

Den kommersielle dyrkingen av genmodifiserte organismer brer seg raskt. I år 2000 ble det på verdensbasis plantet genmodifiserte landbruksprodukter på 45 millioner hektar jord, hvorav 68 prosent i USA, 23 prosent i Argentina, 7 prosent i Canada og 1 prosent i Kina . Mer enn 80 prosent av dette er mais og soya, mens raps, bomull og poteter kommer ganske langt etter. Den årlige omsetningen av slike frø på verdensmarkedet beløper seg til mer enn 45 millioner euro, men 80 prosent av jordbrukerne – særlig i sør – tar fortsatt vare på frøene fra ett år til et annet, og formidler dem videre til sine naboer. De transnasjonale såkornprodusentene ser dermed for seg en tredoblet ekspansjon: geografisk, kommersielt og med hensyn til varieteter. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Neste sak

Til krig for olje?

Mer Landbruk

Myten om biosikkerhet

Hvordan stanse epidemier hos husdyr og hindre virus i å krysse artsbarrieren? Anbefalingene fra de internasjonale

En roses liv

Snittrosen, et symbol på kjærlighet og forgjengelig skjønnhet, dyrkes i tropiske strøk med billig arbeidskraft og

0 kr 0