/

På lag med transnasjonale selskaper

En håndfull transnasjonale selskaper kontrollerer utbredelsen av genmodifiserte organismer i landbruket. Faren for genetisk forurensning blir forsøkt dysset ned. EUs midlertidige forbud mot import av genmodifiserte produkter motarbeides nå av EU-kommisjonen selv.

Motstanden mot genmodifiserte organismer bygger på flere forhold: den irreversible miljøforurensningen de kan medføre, noen få store selskapers vilje til å kontrollere gigantiske potensielle markeder, og forsøket på å styre Europa og resten av verden i henhold til amerikanske økonomiske og politiske interesser – med aktiv støtte fra EU-kommisjonen.

Den kommersielle dyrkingen av genmodifiserte organismer brer seg raskt. I år 2000 ble det på verdensbasis plantet genmodifiserte landbruksprodukter på 45 millioner hektar jord, hvorav 68 prosent i USA, 23 prosent i Argentina, 7 prosent i Canada og 1 prosent i Kina (1). Mer enn 80 prosent av dette er mais og soya, mens raps, bomull og poteter kommer ganske langt etter. Den årlige omsetningen av slike frø på verdensmarkedet beløper seg til mer enn 45 millioner euro, men 80 prosent av jordbrukerne – særlig i sør – tar fortsatt vare på frøene fra ett år til et annet, og formidler dem videre til sine naboer. De transnasjonale såkornprodusentene ser dermed for seg en tredoblet ekspansjon: geografisk, kommersielt og med hensyn til varieteter. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller logg inn.

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang
Neste sak

Til krig for olje?

Andre saker om Landbruk

En roses liv

Snittrosen, et symbol på kjærlighet og forgjengelig skjønnhet, dyrkes i tropiske strøk med billig arbeidskraft og

Bienes budskap

Bienes død er sterkt overdrevet og hvis de utryddes vil det ikke true all matproduksjon. Men

Betalingstjeneste

Biene er blitt en mer populær sak enn storsalamanderen og mange andre navnløse ofre for ødeleggelsen

0 kr 0

Logg inn

Ikke abonnent? Tegn abonnement her.