Fri flyt av kapital?

Regulering av kapitalbevegelser over landegrensene vil gi større autonomi i penge- og valutapolitikk, og samtidig redusere sårbarheten for finansielle kriser.

mai 2003

Regulering av kapitalstrømmer over landegrensene har blitt kraftig redusert de siste par tiårene. Samtidig har omfanget av kortsiktige valutatransaksjoner økt kraftig. Mens det i 1990 ble utført kortsiktige valutatransaksjoner tilsvarende 18 ganger verdien av internasjonal varehandel, økte tallet til 60 ganger i 1998.

Denne utviklingen har undergravd nasjonale myndigheters mulighet til å drive en selvstendig penge- og valutapolitikk, og den har bidratt til å gjøre en rekke økonomier langt mer sårbare for finansielle kriser. Derfor er det nødvendig å gjeninnføre regulering på kapitalbevegelser over landegrenser. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal