Internasjonale sikkerhetstjenester – leiesoldater eller servicenæring?

Selskaper som beskjeftiger seg med internasjonale sikkerhetstjenester har i de siste årene gått inn i lavintensitetskriser som stormakter og FN holder seg unna. De slåss mot geriljaer og mot visse typer kriminalitet det har vært vanskelig å få bukt med. Analytikere betrakter aktiviteten som en ny form for leiesoldatvirksomhet som bidrar til å øke den politiske volden.

mai 2003

Etter folkemordet i Rwanda uttalte Kofi Annan som den gang var assisterende generalsekretær for FN og hadde ansvar for fredsoperasjonene :

«Da vi hadde behov for krigsvante soldater for å holde de stridende borte fra flyktningene, så jeg for meg muligheten for å leie inn et privat firma. Men verden er kanskje ennå ikke rede til å privatisere freden». Om denne formen for privat militær virksomhet møter skepsis i Frankrike , så møter den større forståelse i den angelsaksiske verden, hvor enkelte ser for seg at man kan «opprette styrker av frivillige leiesoldater organisert av private bedrifter for å drive krig på kontrakt betalt av FN» . (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal