Terrorkrig mot egen befolkning

I etterkant av terroraksjonene i Moskvas Dubrovkateater i oktober 2002, har det kommet frem at Russlands hemmelige politi, FSB, kjente til gisselaksjonen før den fant sted og bidro til å gjennomføre den.

I etterkant av terroraksjonene i Moskvas Dubrovkateater i oktober 2002, har det kommet frem at Russlands hemmelige politi, FSB, kjente til gisselaksjonen før den fant sted og bidro til å gjennomføre den.

Russland har ført kolonikrig i Tsjetsjenia i flere hundre år, fremdeles er russernes krigføring preget av grove menneskerettighetsovergrep i enormt omfang, og det har vært snakket om forsøk på folkemord. For kort å rekapitulere bakgrunnen for dagens situasjon: Fra 1994 førte Russland under daværende president Boris Jeltsin det som er blitt kalt «den første Tsjetsjenia-krigen». Den opphørte med Russlands sensasjonelle nederlag i 1996, og 12. mai 1997 underskrev Jeltsin og Aslan Maskhadov, det selvstendige Tsjetsjenias lovlig valgte president, en freds- og samarbeidsavtale. Høsten 1999 startet Russland likevel det som er blitt kalt «den andre Tsjetsjenia-krigen». Den pågår fremdeles. Parallelt pågår det også en krig for krigens skyld, nemlig en terrorkrig ført av de russiske myndigheter mot landets egen befolkning.

La oss hoppe litt frem i tid, til den av de terroraksjonene som er tilskrevet «tsjetsjenerne» som kanskje sitter sterkest i den vestlige offentlighetens bevissthet. I oktober 2002 ble over 800 uskyldige tilskuere tatt som gisler i Moskvas Dubrovkateater. 129 av gislene ble drept av de russiske styrkene under deres temmelig klønete frigjøringsaksjon. Ingen har bestridt at de 41 terroristene var tsjetsjenere. Men det er en rekke merkelige, ubesvarte spørsmål knyttet til denne aksjonen: (…)

Default thumbnail
Forrige sak

Totalovervåking

Default thumbnail
Neste sak

Den femte statsmakt

Andre saker om Russland

Hva vil Russland?

Utfordrer Russland Vesten for å vende oppmerksomheten bort fra interne problemer eller forsøker Kreml, sammen med

0 kr 0

Logg inn

Ikke abonnent? Tegn abonnement her.