Fattige drives ut av storbyene

BOLIGPOLITIKK. Det foregår en stille revolusjon i USA. Den sosiale boligbyggingen er i ferd med å avvikles, og nedslitte offentlige boliger rives ned. De fattige er på vei ut av bykjernene, mens middelklassen overtar i rehabiliterte sentrumsstrøk.

Fundamentet for den amerikanske velferdsstaten har brutt sammen. Under reformperioden i USA etter andre verdenskrig, ble vanskeligstilte familier sikret minimumsinntekt, bolig og mat, og man etablerte dessuten trygderettigheter for pensjonister og funksjonshemmede. De siste 30 årene har en rekke sosiale ytelser forsvunnet eller blitt kraftig redusert. Sosialhjelp blir kun gitt i fem år, matkuponger gir ikke rett til å kjøpe så mye som før og den juridiske hjelpen er nærmest ikke-eksisterende.

Den «offentlige boligpolitikken», det vil si statlig drevet boligbygging og bostøtte går gjennom dramatiske endringer, uten at det har skapt store politiske reaksjoner. Endringene i den offentlige boligpolitikken ble påbegynt under Reagans presidentperiode og satt fart på av Clinton og Bush-administrasjonene. Over hele landet blir store boligkomplekser, som har huset hundretusener av fattige familier, revet ned. Mesteparten av tomtene selges videre til private entreprenørfirmaer som bygger nye boliger til markedspris. Disse selges til amerikanere fra middel- eller overklassen. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal