For et kooperativt verdensfond for vann

Det er ikke nødvendig å vente på radikale endringer i det internasjonale systemet for å sørge for at alle har tilgang til vann innen 2020. Et kooperativt verdensfond for vann kan faktisk opprettes allerede i dag, skriver Riccardo Petrella.

Under de siste store verdenstoppmøtene (New York, Monterrey, Johannesburg, Evian, Kyoto) ble det kunngjort at det er en «prioritet» å skaffe tilgang til drikkevann for de 1 200 millioner menneskene i verden som fortsatt ikke har det. Men ingen seriøse tiltak er blitt iverksatt. De multinasjonale selskapene gjorde denne «prioriteten» til en viktig ingrediens i sin image-bygging, men har fremdeles ikke skaffet til veie konkrete midler. Det fåmannsveldet som styrer verden kommer ikke til å gjøre «mirakler»… Derfor er det samfunnsborgernes oppgave å legge forholdene til rette for en folkelig mobilisering for offentlig finansiering av retten til vann for alle senest innen 2020. Det bør opprettes et kooperativt verdensfond for vann som kan finansieres på følgende måte:

1. Gjennom en generell beskatning hvor man kunne bruke 0,01 prosent av bruttonasjonalproduktet til de landene som er medlem av OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling), estimert til ca. 33 000 milliarder dollar. Det ville gi en inntekt på mer enn tre milliarder dollar pr. år. (…)

^

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Månedens bøker

Neste sak

Putin splitter eliten

Mer Helse

Patentene som hindrer vaksiner for alle

Legemiddelindustrien har blitt overøst med offentlige midler for å utvikle koronavaksiner, likevel selger de dem til høystbydende. Hvorfor kan ikke regjeringene oppheve patentrettighetene og sikre at også de fattige landene får tilstrekkelig med vaksiner?

Budskapet fra avløpet

«Følg pengene» er en velkjent metode for å avsløre korrupsjon og maktmisbruk. «Følg vannet» kan nå vise seg å bli en effektiv måte å spore koronasmitte på.

Anoreksi, en samfunnssykdom

I motsetning til andre sosialt betingede sykdommer rammer anoreksi nesten utelukkende unge kvinner fra velstående miljø. For tre år siden innførte Frankrike en lov for å forhindre moteindustrien og reklamebransjen fra å spre usunne kroppsideal, men lite tyder på at det vil fjerne de sosiale faktorene.

Rask reaksjon, utdatert helsevesen

Russland innførte tidlig flere tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Men det russiske helsesystemets fortrinn, med stor sykehuskapasitet og lang erfaring med infeksjonssykdommer, dekker over dype ulikheter som vil ramme befolkningen når epidemien nå skyter fart.

Patologisering av livet

Århundrer med kliniske observasjoner gjorde den europeiske psykiatrien i stand til å skille mellom lidelser som krevde medikamentell hjelp og de som kunne løses bedre med samtaler. Nå har legemiddelindustrien tatt over og forvandlet normale plager til patologier.

0 kr 0