Kunstig skille mellom små og store stater?

Ti nye stater trer inn i EU 1. mai 2004. Da vil unionen bestå av 19 små og 6 store medlemsland, befolkningsmessig sett. Skillet mellom små og store er imidlertid ikke det viktigste skillet i EU. De små utgjør sjelden en felles blokk mot de store.

På grunn av historiske tilfeldigheter består Europa av stater med svært ulikt folketall. Blant de femten nåværende medlemslandene i EU, har ti land mellom 0,4 og 16 millioner innbyggere, mens fem land har mellom 41 og 82 millioner innbyggere. EU-institusjonene har tradisjonelt tatt høyde for denne forskjellen gjennom antall kommissærer statene har fått: en til små stater, to til de store.

I Vest-Europa ble grensene stabilisert etter andre verdenskrig, mens det i Øst-Europa har vært annerledes: Kommunismens fall økte den politiske oppdelingen av Øst- og Mellom-Europa, med oppløsningen av Sovjetunionen og Jugoslavia og splittelsen av Tsjekkoslovakia. Polen (mer enn 40 millioner innbyggere) er nå den største av de ti statene som trer inn i EU 1. mai 2004. De ni andre statene har en befolkning på 0,4 til 10 millioner. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal