Kunstig skille mellom små og store stater?

Ti nye stater trer inn i EU 1. mai 2004. Da vil unionen bestå av 19 små og 6 store medlemsland, befolkningsmessig sett. Skillet mellom små og store er imidlertid ikke det viktigste skillet i EU. De små utgjør sjelden en felles blokk mot de store.

På grunn av historiske tilfeldigheter består Europa av stater med svært ulikt folketall. Blant de femten nåværende medlemslandene i EU, har ti land mellom 0,4 og 16 millioner innbyggere, mens fem land har mellom 41 og 82 millioner innbyggere. EU-institusjonene har tradisjonelt tatt høyde for denne forskjellen gjennom antall kommissærer statene har fått: en til små stater, to til de store.

I Vest-Europa ble grensene stabilisert etter andre verdenskrig, mens det i Øst-Europa har vært annerledes: Kommunismens fall økte den politiske oppdelingen av Øst- og Mellom-Europa, med oppløsningen av Sovjetunionen og Jugoslavia og splittelsen av Tsjekkoslovakia. Polen (mer enn 40 millioner innbyggere) er nå den største av de ti statene som trer inn i EU 1. mai 2004. De ni andre statene har en befolkning på 0,4 til 10 millioner. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller logg inn.

Prøv Le Monde diplomatique i to måneder for ti kroner

Papiravis og full digital tilgang
Default thumbnail
Forrige sak

Antiterrorisme og demokrati

Default thumbnail
Neste sak

Det frie markedets eldorado

Andre saker om EU

0 kr 0