Nykonservativ eksepsjonalisme

Det politiskes normative dimensjon står svakt i den nåværende amerikanske administrasjonen. Inspirasjonen fra suverenitetstenkningen til politiske tenkere som Carl Schmitt og Leo Strauss er imidlertid sterkt tilstede.

april 2004

Like før ettårsdagen for den amerikanske invasjonen i Irak fikk europeere et håndfast vitnesbyrd om det forfeilede i USAs geopolitiske strategi: Utvidelsen av en intensivert voldsspiral medførte grusomme tap av uskyldige liv i Madrid. Hendelsen er dypt rystende for europeere, men også et utgangspunkt for politisk ettertenksomhet. Forskjellene mellom Washingtons nykonservative og det europeiske alternativet er blitt enda tydeligere enn før.
Hvilke forutsetninger og ulike idéhistoriske premisser ligger til grunn for det som i dag omtales som henholdsvis «amerikansk eksepsjonalisme» og «europeisk rettighetstenkning»? Utfordringen fra de nykonservative består nettopp i deres idémessige styrke og fornyede interesse for tidlig moderne politisk filosofi hos blant andre Niccolo Machiavelli og Thomas Hobbes. Mindre kjent er det kanskje at deres bearbeidelse av og forpliktelse til klassikernes politiske ideer er formidlet gjennom en type suverenitetstenkning som man finner hos Carl Schmitt og Leo Strauss.

Det er kjent at de såkalte nykonservative i USA står i et intimt forhold til den tyske filosofen Leo Strauss’ tenkning. Strauss emigrerte fra Tyskland til USA før andre verdenskrig, etablerte seg som filosof og fikk etter hvert nærmest kultstatus i politiske miljøer. En av de mer kjente straussianere som også er oversatt til norsk, er Allan Bloom. Viseforsvarsminister Paul Wolfowitz, som var sentral i utformingen av USAs nye sikkerhetsstrategi, er elev av Bloom. Litt mindre kjent er det at Leo Strauss selv var nært forbundet med den tyske rettsfilosofen Carl Schmitt. Sistnevnte var en av de fremste kritikerne av Weimar-republikkens sosialdemokratiske aspirasjoner og har blitt kalt det tredje rikets kronjurist. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal