Grenser for solidaritet

Mange europeiske land, deriblant Norge, har funnet det nødvendig å beskytte seg mot arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene i øst. Overgangsreglene kritiseres for å fokusere på nasjonale privilegier fremfor internasjonal solidaritet.

EU-utvidelsen har aktualisert spørsmålet om arbeidsinnvandring. Under ligger et skremselsbilde av lavtlønnede arbeidere fra øst som vil oversvømme landet, storforbruke velferdsgoder og underminere norske lønns- og arbeidsvilkår, såkalt sosial dumping.

Blant Schengen-landene var Sverige det eneste som ikke vedtok overgangsordninger mot arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa. I samtlige andre land ble grunnprinsippet i EU-samarbeidet, om fri flyt av mennesker, satt til side. Tidligere finansminister Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen er den som uttaler seg på vegne av Arbeiderpartiet om overgangsreglene, som er ment å begrense arbeidsinnvandringen. Det er bred enighet om å sette inn overgangsordninger som stiller spesielle krav til arbeidstakere som søker arbeid i norske bedrifter, hevder han. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler. Allerede abonnent? Logg inn.
Digitalt abonnent
Fra 49Kr.
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Årsabonnement
649Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Kvartalsabonnement
159Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Default thumbnail
Forrige sak

Supermakten Kina

Default thumbnail
Neste sak

– Jeg er i krig med meg selv

Andre saker om Migrasjon

0 kr 0