Grenser for solidaritet

Mange europeiske land, deriblant Norge, har funnet det nødvendig å beskytte seg mot arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene i øst. Overgangsreglene kritiseres for å fokusere på nasjonale privilegier fremfor internasjonal solidaritet.

september 2004

EU-utvidelsen har aktualisert spørsmålet om arbeidsinnvandring. Under ligger et skremselsbilde av lavtlønnede arbeidere fra øst som vil oversvømme landet, storforbruke velferdsgoder og underminere norske lønns- og arbeidsvilkår, såkalt sosial dumping.

Blant Schengen-landene var Sverige det eneste som ikke vedtok overgangsordninger mot arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa. I samtlige andre land ble grunnprinsippet i EU-samarbeidet, om fri flyt av mennesker, satt til side. Tidligere finansminister Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen er den som uttaler seg på vegne av Arbeiderpartiet om overgangsreglene, som er ment å begrense arbeidsinnvandringen. Det er bred enighet om å sette inn overgangsordninger som stiller spesielle krav til arbeidstakere som søker arbeid i norske bedrifter, hevder han. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal