Geopolitikk Folkeretten

FNs institusjonelle svakheter

Til tross for at reglene i FN-pakten er strenge, har de likevel ikke forhindret en rekke kriger i å bryte ut. FN avhenger av medlemsstatenes godvilje, og konsekvensene av dette kan være katastrofale. Selv om den internasjonale domstolen er det eneste FN-organet som har myndighet til å evaluere lovligheten til militære aksjoner, benyttes den sjelden. I stedet fortsetter Sikkerhetsrådet å handle, eller avstå fra å handle, ut fra politiske fremfor juridiske hensyn.

Posted on

Mens andre verdenskrig raste videre i Asia, ble FN-pakten undertegnet i juni 1945 i San Francisco. Dette markerte et grunnleggende vendepunkt i de mellomstatlige forholdenes historie. I prinsippet ble «maktbruk» – det vil si krig eller andre former for militær intervensjon – forbudt. Et sentralisert organ, Sikkerhetsrådet, fikk ansvar for å finne en løsning på konflikter, og fikk myndighet til å innføre tvangsmessige tiltak, både økonomiske og militære.

Etter at FNs forgjenger, Folkeforbundet, hadde lidd nederlag, gikk man altså over fra et system for «rettferdig krig», der militæraksjoner var forankret i suverene staters så godt som totale rett til å handle etter eget skjønn (represalier, svar på krenkelser, tilbakebetaling av gjeld, osv.), til et system basert på rasjonell legalitet. Dette innebærer at væpnet aksjon kun er tillatt under to omstendigheter som bestemmes av objektive kriterier: Enten når et angrep kan rettferdiggjøres som legitimt forsvar, eller når Sikkerhetsrådet slår fast at det eksisterer en trussel som gjør at det må gripe inn. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler. Allerede abonnent? Logg inn.
Digitalt abonnent
Fra 49Kr.
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Årsabonnement
649Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Kvartalsabonnement
159Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver

Siste fra Geopolitikk

Placeholder

Selektiv domstol

Er den internasjonale straffedomstolen for politisert? Så langt har alle de 20

0 kr 0
Gå til Toppen