Bomullsprodusentene i Mali protesterer

Med ett reiser den høye, magre mannen i turkis kjortel seg og griper mikrofonen. Med dirrende røst, skjelvende fippskjegg og pekefingeren hevet mot taket der viftene strever med å holde varmen i sjakk, henvender han seg til forsamlingen på regionalspråket bambara: «Hvorfor ber de oss, fattige bønder, om å godta GMO de rike bøndene i nord ikke vil vite av?» Samtykkende mumling fra forsamlingen. Deretter sendes mikrofonen til en ung gårdbruker med et spedbarn på fanget: «Hvilken nytte er det i å øke produksjonen med GMO, så lenge vi ikke klarer å selge det vi produserer i dag til rettferdig

oversatt av G.U.


For mer info:

Bøker :
Jacques Testard, Le vélo, le mur, le citoyen (Sykkelen, veggen, borgeren), Belin, Paris, kommer ut i mai 2006
Attac, Les OGM en guerre contre la société (GMO i krig med samfunnet), Mille et Une Nuits, Paris, 2005
Mission parlementaire, Les OGM, une technologie à maîtriser (GMO, en teknologi som må mestres), rapport n° 2254, Editions de l’Assemblée nationale, april 2005.
Confédération paysanne, Raconte moi autrement les OGM (Forklar meg GMO på en annen måte), Confédération paysanne, Bagnolet, 2005.
Collectif français pour une consultation des citoyens sur les OGM, Société civile contre OGM, arguments pour ouvrir un débat public (Sivilsamfunnet mot GMO, argumenter for å åpne en offentlig debatt), Editions Yves Michel, Barret-sur-Méouge, 2004.
Lilian Ceballos og Guy Kastler, OGM, sécurité, santé (GMO, sikkerhet, helse), Editions. Nature & Progrès, Uzès, 2004.
Anne Briand-Bouthiaux, OGM, brevets pour l'inconnu (GMO, patenter på det ukjente), Editions Faton, Dijon, 2001.
Gilles-Eric Séralini, OGM, le vrai débat (GMO, den egentlige debatten), Flammarion, coll. «Dominos», Paris, 2000.
Arnaud Apoteker, Du poisson dans les fraises (Gift i jordbærene), La Découverte, Paris, 1999

På nettet:
www.infogm.org – nettsiden til foreningen Inf'OGM. Denne foreningen ble opprettet i 1999 så franske borgere kunne overvåke GMO. I sin månedlige bulletin, som ofte har tematiske vedlegg, tar Inf'OGM for seg aktuelle begivenheter i forbindelse med GMO verden over. Sammendrag av disse nyhetene spres i samtlige franskspråklige land.
altercampagne.free.fr/ – nettsiden til Journée internationale d’opposition collective aux OGM (Internasjonal kollektiv motstandsdag mot GMO).
www.bede-asso.org/ogm_espace_public/OGM_espace_public.htm – nettsiden til Bibliothèque d’échange et de documentation (utvekslings- og dokumentasjonsbiblioteket i Montpellier).
www.confederationpaysanne.org – nettsiden til Confédération paysanne, den franske landbruksforeningen.
www.fne.asso.fr/PA/ogm/actu/ogm_actu.htm – nettsiden til miljøbevegelsen France Nature Environnement.
www.france.attac.org – Attacs nettside.
www.greenpeace.org/france/campaigns/ogm – Greenpeaces nettside.
www.semencespaysannes.org – nettsiden til nettverket Semences paysannes (Landbrukssåkorn).
gmoinfo.jrc.it/ – EU om GMO.
www.ogm.gouv.fr/ – den franske regjeringen om GMO.

Fotnoter:

1 Særlig RIBios (Réseau Interdisciplinaire Biosécurité–Interdisiplinært nettverk for biosikkerhet), som tilbyr utdanning innen biosikkerhet ved universitetene i Genève og Lausanne, og snart også i Malis hovedstad Bamako. www.ribios.ch
2 Se Tom Amadou Seck, «Bataille pour la survie du coton africain» (Kamp for den afrikanske bomullens overlevelse), Le Monde diplomatique, desember 2005.
3 INERA: Institut national pour l'environnement et la recherche agronomique (Nasjonalt institutt for miljøet og landbruksforskning).
4 Kartagena-protokollen om biosikkerhet ble vedtatt i forbindelse med Konvensjonen om biodiversitet, og søker å fremme «ufarlig eksport, manipulering og bruk av GMO som kan ha ugunstig virkning på bærekraftig bevaring og bruk av biodiversiteten, medregnet risiko for menneskelig helse, særlig med tanke på grenseoverskridende forflytning». Da fristen for undertegnelse gikk ut den 4. juni 2001, hadde 103 land ratifisert protokollen.
(…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

0 kr 0