To ordninger

Lønnssparing innebærer to elementer

Tilleggsbidrag, som er en tilleggsbetaling fra bedriften, kan sidestilles med en lønnssparingsordning.

Overskuddsdelingen fordeler en del av bedriftens oppnådde fortjeneste til lønnsmottakerne, etter kriterier fastsatt av fellesavtaler. Denne ordningen er obligatorisk i bedrifter med flere enn 50 ansatte, og må ha et minimumsnivå. Beløpene som mottas må sperres i et fond i fem år. Det eksisterer likevel ni tilfeller der disse beløpene kan brukes før denne tiden – ekteskap eller
Lønnssparing innebærer to elementer: overskuddsdeling og utbyttedeling. Man kaller spareplan måten fondene organiseres på. partnerskap, kjøp av bolig, avslutning av arbeidsforhold, osv.). Bedriften kan bruke disse fondene til å finansiere egne investeringer. Pengene er hovedsakelig plassert på sperrede kontoer, utbetalt i obligasjoner, eller satt i felles bedriftsfond (FCPE), eller eventuelt knyttet opp til bedriftsspareplan (PEE).

Utbyttedeling er en valgfri ordning, som må opprettes gjennom en fellesavtale med varighet på tre år. Beløpene som utbetales her er avhengige av resultatene eller prestasjonene til bedriften. De deles ut etter bestemte kriterier (produktivitet, omsetning, frister, kvalitet, osv.) og kan dermed varier etter typen bedrifter eller arbeidsenheter. I 80 prosent av tilfellene støtter bedriftene seg til fortjeneste. Beløpene er umiddelbart tilgjengelige og kan fritt plasseres i bedriftenes spareplaner. Bedriftsspareplan er en kollektiv spareordning som kan innstiftes av arbeidsgiveren og tilbyr lønnsmottakerne muligheten til å danne en verdipapirportefølje. Denne kan få sine midler fra overskuddsdeling, utbyttedeling eller frivillige innskudd fra lønnsmottakerne. Bedriftene kan «utfylle» de to siste innbetalingene (men ikke overskuddsdelingen) med et tilleggsbidrag. Pengene som plasseres her kan investeres i aksjer (inkludert bedriftens egne) eller i obligasjoner. De sperres i fem år, hvis ikke dispensasjoner gis (ekteskap…).

I felles spareplaner for pensjoner (PERCO) fryses midlene til lønnsmottakerne går av med pensjon og utdeles i form av obligasjoner eller kapital. PERCO må etableres gjennom en fellesavtale og kan innbefatte flere bedrifter (PERCOI). Alle lønnsmottakerne som har tilgang til en kortere spareplan (PEE) kan benytte seg av denne. PERCO må bestå av minst tre Felles plasseringsfond med forskjellige investeringsprofiler. Minst et av disse fondene må sørge for at en del av investeringene er «solidariske». Man kan ikke investere i mer enn 5 prosent verdipapirer til bedriften som har satt opp planen.

Lønnssparingen gir en rekke skatte- og avgiftsfritak. For bedriften kan alle ordningene trekkes fra på skatten og de gir skattefritak for lønnsmottakerne. Dessuten gir overskuddsdelingen muligheten for skattefritak på investeringer. Alle er fritatt fra inntekstbaserte trygdeavgifter (både for lønnsmottakere og arbeidsgivere), men underlagt de to generelle trygdeavgiftene CSG og CRDS. I løpet av den sperrede perioden på fem år er innbetalingene fra overskuddsdelingen fritatt fra inntekstskatt i likhet med tilleggsbidrag. Derimot er innbetalingene fra utbyttedeling skattelagt hvis de ikke settes inn i en PEE.

(…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

0 kr 0