/

11. september og Hollywood

Amerikansk filmproduksjon gir et fasettert bilde av situasjonen etter 11. september. Noen støtter unntakspolitikken, andre er mer kritiske. Hollywoods styrke ligger i dets evne til å ta opp i seg tilsynelatende motstridende diskurser, og likevel samle publikum foran lerretet.

11. september har ikke hatt noen innvirkning på den amerikanske filmindustriens ideologiske kontinuitet. Konsekvensene etter attentatene kommer snarere til syne i det faktum at flere filmproduksjoner er fullstendig blottet for komplekser. Etter å ha erklært «historiens slutt» i 90-åra (Matrix), varsler Hollywood nå «drømmens slutt», og framhever hvor viktig det er at USA igjen trer inn i Historien, og blir dens drivende kraft.

Tradisjonelt har Hollywoods filmskapere heller ensidig behandlet tema som har med nasjonal sikkerhet å gjøre. På tross av en utbredt «antibushisme», ser de seg nå nødt til å ta medienes framstilling av terrorattentatene og deres etterdønninger med i betraktningen. Samtidig må de skrive seg inn i en tradisjon som allerede før 2001 tok sin næring fra teorier om «sivilisasjonenes sammenstøt» (Samuel Huntington), USAs «profetiske oppdrag», og «Historiens slutt» (Francis Fukuyama), samt følelsen av å høre til et fellesskap. I X-Men (Bryan Singer, 2000) møtes «over 200 statsoverhoder» på Ellis Island, under «FNs og frihetsgudinnens» høye beskyttelse for å drøfte problemene som knytter seg til mutantene, en metafor for vår verdens innvandringsproblemer. De onde mutantene symboliserer et mislykket forsøk på å få et multirasialt samfunn til å fungere. Manglende evne til å beskytte individene førte til en avlegitimering av multilateralismen, det kosmopolitiske ideal (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller logg inn.

Prøv Le Monde diplomatique i to måneder for ti kroner

Papiravis og full digital tilgang
Default thumbnail
Forrige sak

De døde og de sanne døde

Default thumbnail
Neste sak

En ubehagelig sannhet

Andre saker om Film

Vi, de forsømte

Mafiaens virksomhet er en altfor velkjent fortelling. Den formelpregede dramatikken står alltid

0 kr 0