Latin-Amerika

Paint and draw

Grensene mellom tradisjonelle medier som maleri, tegning og
skulptur flyter i stor grad over i hverandre. Maleriet kan ikke i dag deles
inn i ulike, etterfølgende kunstbevegelser, epoker eller skoler. To nye
bøker gir nå oversikt over henholdsvis maleri og tegning. Selv i disse
internett-tider, bruker mange tegning til avkobling, inspirasjon og
idéutvikling.

Posted on

Med to store oversiktsverk (se under) prøver Phaidon å markere seg
på området for samtidskunst. Vitamin P og Vitamin D er seriøse
og informative oppslagsverk, som viser mangfoldet i dagens maleri og
tegning, koblet til teorier innenfor kunsthistorien.


Den sosiale scenen rundt samtidskunst er for tiden noe mange prøver å
være en del av. Samlere investerer som aldri før de trygler til seg
galleristenes yndlinger, og må love på tro og ære å ikke vanære de unge
kunstnerne ved å selge dem videre[J1] <#_msocom_1> . Phaidons vitaminer
lokker forøverig ikke direkte til investering. Den hyper ikke spesielt noen
utvalgte kunstnere, og er heller ikke spektakulær eller sensasjonspreget,
slik samtidskunstens sirkus gjerne kan virke for utenforstående. På den
annen side vil det å være blant de utvalgte i disse bøkene selvfølgelig ha
en positiv innvirkning på kunstnerens markedsverdi. Et aber ved å lage et
oversiktsverk som tar for seg så mange unge kunstnere, er at man ennå ikke
vet hvem av disse som kommer til å regnes som betydelige av ettertiden. Selv
i dagens kunstmangfold, regner man ikke med at det står igjen mer enn 10-15
betydningsfulle kunstnere pr. generasjon. Det innebærer derfor en viss
risiko å befatte seg med samtidskunst, men det er store penger å tjene på å
satse riktig. Uavhengig av hvordan verkene deres blir sett på om 50 år,
regnes kunstnerne Phaidon tar for seg i Vitamin P som spennende innenfor
dagens kunstmiljø.

Etter modernismen og Clement Greenbergs frykt for å blande forskjellige
kunstuttrykk, er dagens situasjon i Norge nesten motsatt. Kunstmedienes felt
er radikalt utvidet, og grensene mellom tradisjonelle medier som maleri,
tegning og skulptur flyter i stor grad over i hverandre. Dette så vi bla. i
den store utstillingen Kyss frosken på Nasjonalmuseet.
Kunsthøyskolens nye faginndeling signaliserer det samme: i stedet for at
studentene velger om de vil studere maleri, grafikk eller skulptur,
innskrives de enkelt og greit ved fakultet for visuell kunst. Ved å oppheve
de gamle linjene, skal det gjøres lettere for studentene å bevege seg fritt
i forhold til kunstmediene. De kan velge å variere mellom ulike teknikker og
uttrykksmåter ut fra hva som egner seg best i forhold til det enkelte
kunstprosjektet. Hvorfor trenger vi da en bok om kun maleri, og ikke om
kunst generelt?


Vitamin P starter med en introduksjonstekst av Barry
Schwabskys, som tar for seg maleriet som kunstmedium, og samtidsmaleriets
sentrale plass i kunstverdenen. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler. Allerede abonnent? Logg inn.
Digitalt abonnent
Fra 49Kr.
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Årsabonnement
649Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Kvartalsabonnement
159Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver