Det nye Hamas

Hvorfor nekter Hamas fremdeles, på tross av omfattende press fra alle kanter, å anerkjenne staten Israel? Fordi bevegelsen ikke har noen verdens ting å tjene på det. Hamas er i dag svært annerledes enn tidligere

Det foreløpig mislykkede forsøket på å få i stand en palestinsk koalisjonsregjering gjør følgende spørsmål mer aktuelt enn noensinne: Hvorfor nekter Hamas fremdeles, på tross av omfattende press fra alle kanter, å anerkjenne staten Israel? Det mest åpenbare svaret har fått minimal mediedekning: Fordi bevegelsen ikke har noen verdens ting å tjene på det. Hamas har ikke glemt at anerkjennelsen av Israel i flere tiår var et av kravene det internasjonale fellesskapet stilte til de «sekulære» motstandsbevegelsene PLO og Fatah. Den islamske motstandsbevegelsen har heller ikke glemt at PLO og Fatah ikke fikk noe som helst i gjengjeld da de til slutt gikk med på å anerkjenne den jødiske staten, verken en palestinsk stat eller anerkjennelsen av Øst-Jerusalem som Palestinas hovedstad. Ei heller en innrømmelse fra Israel om dets ansvar for den palestinske utvandringen i 1947-1949, eller en anerkjennelse av prinsippet om «retten til tilbakevending» (eller annen form for kompensasjon) for de vel fem millioner palestinske flyktningene

I mars 2006 annonserte den israelske statsministeren Ehud Olmert et program om israelsk tilbaketrekking fra de okkuperte områdene, der det ble foreslått at Israel skulle beholde omtrent 36,5 prosent av Vestbredden, i tillegg til Øst-Jerusalem og Jordandalen. Med andre ord mellom 40 og 50 prosent av de 22 prosentene av det «historiske» Palestina Yassir Arafat drømte om å gjøre om til en palestinsk stat… Når dette tas med i betraktningen, minner Hamas’ innstilling om den politikken PLO førte på 70- og 80-tallet: En «plan» om eksplisitt anerkjennelse av Israel, akkompagnert av uttalelser som uttrykker en faktisk anerkjennelse av den jødiske staten. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

0 kr 0