Nord-Amerika

Yasukuni-tempelet

JAPAN: Yasukuni-tempelet i Japan hedrer til sammen 2 460 000 «heroiske sjeler». Hva som var blodige slagmarker og pinefull død forandres her til sublime og heroiske offerhandlinger. Yasukuni er blitt ett av Tokyos største diplomatiske problem i forholdet til Kina og Nord-Korea. Over 20 000 koreanske soldater ble nemlig mer eller mindre tvunget til å delta i krigshandlinger på japansk side ? de er nå japanske «helter». Av tempelets to millioner som stammer fra Stillehavskrigen, døde faktisk omtrent 60 prosent av disse ikke i kamp ? men av sult. Dagens grunnlov som forbyr krig skal nå revideres ? forbudet mot bruk av væpnet makt skal oppheves «for å opprettholde verdensfreden». Yasukuni-tempelet vil igjen brukes for å støtte Japans nye hær.

Posted on

I dagboknotatene til hoffsjefen ved det japanske keiserpalasset, Tomohiko Tomita, offentliggjort den 20. juli 2006,1 kommer det fram at keiser Hirohito2 sluttet å avlegge offentlige besøk til Yasukuni-tempelet. Grunnen var at tempelets ledelse besluttet å hedre også de 14 «klasse A» krigsforbryterne som ble dømt til døden i de såkalte Tokyo-prosessene i 1947. Syv av de dømte, deriblant forhenværende general og statsminister Hideki Tojo, ble henrettet, mens de resterende syv døde i fengsel.

{{{Disse falne soldatene hadde med andre ord bidratt til opprettelsen av den nye Keiserstaten}}} (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler. Allerede abonnent? Logg inn.
Digitalt abonnent
Fra 49Kr.
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Årsabonnement
649Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Kvartalsabonnement
159Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver