Yasukuni-tempelet

JAPAN: Yasukuni-tempelet i Japan hedrer til sammen 2 460 000 «heroiske sjeler». Hva som var blodige slagmarker og pinefull død forandres her til sublime og heroiske offerhandlinger. Yasukuni er blitt ett av Tokyos største diplomatiske problem i forholdet til Kina og Nord-Korea. Over 20 000 koreanske soldater ble nemlig mer eller mindre tvunget til å delta i krigshandlinger på japansk side ? de er nå japanske «helter». Av tempelets to millioner som stammer fra Stillehavskrigen, døde faktisk omtrent 60 prosent av disse ikke i kamp ? men av sult. Dagens grunnlov som forbyr krig skal nå revideres ? forbudet mot bruk av væpnet makt skal oppheves «for å opprettholde verdensfreden». Yasukuni-tempelet vil igjen brukes for å støtte Japans nye hær.

JAPAN: Yasukuni-tempelet i Japan hedrer til sammen 2 460 000 «heroiske sjeler». Hva som var blodige slagmarker og pinefull død forandres her til sublime og heroiske offerhandlinger. Yasukuni er blitt ett av Tokyos største diplomatiske problem i forholdet til Kina og Nord-Korea. Over 20 000 koreanske soldater ble nemlig mer eller mindre tvunget til å delta i krigshandlinger på japansk side ? de er nå japanske «helter». Av tempelets to millioner som stammer fra Stillehavskrigen, døde faktisk omtrent 60 prosent av disse ikke i kamp ? men av sult. Dagens grunnlov som forbyr krig skal nå revideres ? forbudet mot bruk av væpnet makt skal oppheves «for å opprettholde verdensfreden». Yasukuni-tempelet vil igjen brukes for å støtte Japans nye hær.

I dagboknotatene til hoffsjefen ved det japanske keiserpalasset, Tomohiko Tomita, offentliggjort den 20. juli 2006,1 kommer det fram at keiser Hirohito2 sluttet å avlegge offentlige besøk til Yasukuni-tempelet. Grunnen var at tempelets ledelse besluttet å hedre også de 14 «klasse A» krigsforbryterne som ble dømt til døden i de såkalte Tokyo-prosessene i 1947. Syv av de dømte, deriblant forhenværende general og statsminister Hideki Tojo, ble henrettet, mens de resterende syv døde i fengsel.

{{{Disse falne soldatene hadde med andre ord bidratt til opprettelsen av den nye Keiserstaten}}} (…)

Default thumbnail
Forrige sak

Hele verden er en scene

Default thumbnail
Neste sak

An empire in regression

Andre saker om Nord-Amerika

Amerikas delte stater

Amerikanerne kutter all kontakt med omverdenen og bygger en festning rundt landet. En radikalisert venstreside tyr

Sa noen systemisk?

USAs bedriftsledere og konservative politikere vil gjøre alt for at folkebevegelsen skal slå seg til ro

Maktmisbruk i Minneapolis

Politifolk blir sjelden dømt for å ha drept afroamerikanske borgere. Den angivelig progressive delstaten Minnesota er

0 kr 0

Logg inn

Ikke abonnent? Tegn abonnement her.