Antikommunistisk utrensking

Er den nye polske loven rettet mot kommunisme og homoseksualitet grunnlovsstridig, siden den tvinger borgerne til å «bevise at de ikke har gjort det de ikke har gjort»?

Lov om «lustrasjon», blir den kalt. Det vil ifølge ordboken si «renselsesrituale». I Polen hvor historie og katolisisme er så sammenflettet, er det nærliggende å knytte betydningen til anger og bot. Loven ble vedtatt i oktober 2006, og trådte i kraft den 15. mars i år. I henhold til den vil 700 000 polakker måtte bekjenne ethvert samarbeid med kommunistene mellom 1945 og 1989. Av alle som har vært ansatt i sentrale stillinger i det offentlige, alle lærere, advokater, rektorer i skolen eller journalister født før 1972, kreves det dermed at de vedstår seg sine forseelser, og fristen er satt til 15. mai.

Alle må fylle ut et skjema og svare på følgende spørsmål: «Har du bevisst og i det skjulte samarbeidet med den forhenværende, kommunistiske sikkerhetstjenesten?» Deretter må de levere den inn til sine overordnede, som skal videresende den til Institutt for nasjonal erindring i Warszawa. Her vil dokumentet bli sjekket mot arkivet, og et sertifikat om «politisk renselse» vil bli utstedt. Dersom det blir påvist at samarbeid har funnet sted, vil journalister som jobber i offentlig sektor automatisk bli sagt opp. Hvis man nekter å svare, eller det blir bevist at man har løyet, risikerer man miste retten til å utøve sin profesjon i ti år.

Sammenlignet med denne vanvittige loven, som blir sett på som hårreisende i EU, blir den amerikanske maccarthismen på 50-tallet for amatørmessig antikommunisme å regne. Dette er en av nøkkellovgivningene i en heksejakt igangsatt av myndighetene, etter at den konservative presidenten Lech Kaczynski og hans tvillingbror statsminister Jaroslaw kom til makten i oktober 2005.

Svært mange polakker mener at denne loven er grunnlovsstridig, siden den tvinger borgerne til å «bevise at de ikke har gjort det de ikke har gjort». Den kan bli erklært ugyldig av Grunnlovsdomstolen som vil avsi kjennelse i saken i begynnelsen av mai.
Den amerikanske maccarthismen på 50-tallet for amatørmessig antikommunisme å regne


DEN KATOLSKE OG
nasjonalistiske høyre-koalisjonen som regjerer i Polen består av tre partier: Lov og rettferdighet (Kaczynski-brødrene), Selvforsvar (fra landbruksmiljøet) og Liga for polske familier. Sammen fører de en bekymringsverdig og brutal politikk som tar sikte på å gjenopprette «moralsk orden». I tråd med dette har Roman Giertych, visestatsminister, utdanningsminister og sjef for Liga for polske familier, nettopp lagt fram et utkast til et homofobt lovforslag – som også har vært gjenstand for en storm av internasjonale ramaskrik, og protester fra menneskerettighetsorganisasjoner. Ifølge dette utkastet, som kan være klart om en måneds tid, skal enhver person som på en skole eller et universitet vedkjenner seg sin homoseksualitet «eller et hvilket som helst annet avvik av seksuell art», få bot, eller bli oppsagt eller fengslet.

Faren til denne ministeren, Maciej Giertych, som representerer Liga for polske familier i Europaparlamentet, ble allerede i februar i år gjenstand for krass kritikk da han på Europaparlamentets regning og under dets logo publiserte en antisemittisk brosjyre hvor han blant annet hevdet at «jødene selv danner sine egne gettoer» og at «antisemittisme ikke er rasisme».

For både beslutningene om antikommunistisk utrensking og forsøkene på å gå tilbake til en autoritær moralsk orden skjuler – ikke bare i Polen, men til en viss grad også i Ukraina, Litauen og andre land i Øst – en slags kvalmende nostalgi etter tiden forut for krigen, da man uten skrupler la rasistiske holdninger for dagen. Enkelte som har latt seg rive med av den revisjonismen som ligger i luften, nøler ikke lenger engang med å forherlige samarbeidet med Hitlers Tredje rike mot Sovjetunionen – som i dag er hengt ut til offentlig skam.

Det er den samme tankegangen som ligger til grunn for de mange mediefremstillingene av Vladimir Putins Russland som en forkledd forlengelse av det tidligere USSR. Og det er utvilsomt denne logikken som ansporer den polske regjeringen til å åpne for at et missilskjold, utviklet av Pentagon for å beskytte USA, anbringes på polsk jord. Uten å bry seg om å konsultere saken med sine partnere i EU, ja ikke engang med NATO. Hvilket viser hva en paranoid holdning kan føre til i politikkens verden – ikke bare til åndelig svekkelse, men også til en form for landssvik.

Oversatt av K.S.


(…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

0 kr 0