– Vi lever i en nihilistisk verden

En postmoderne nihilisme som fjerner dogmene, er den eneste mulige kristne filosofien i dag, sa den italienske filosofen Gianni Vattimo til Le Monde diplomatique da vi møtte ham i Oslo. Ifølge Vattimo har ikke postmodernisme så mye å gjøre med filosofisk forskning, som at samfunnet har forandret seg. Det finnes ikke lenger klare sannheter som kan forankre våre handlinger. I dette samfunnet kan en sekularisert kristendom være med på å overskride den såkalte «sivilisasjonskonflikten» og den politiske bruken av religion.

Hva er religionens framtid etter «Guds død»? Den italienske filosofen Gianni Vattimo ser på sekulariseringen av kristendom som religionens framtid, en framtid som åpner opp for nye former for religiøsitet uten dogmatikk. Som nietzscheaner og katolikk mener han kristendommen ikke er sekularisert nok til å ha fullstendig kvittet seg med Gud i tradisjonell forstand, den moralske Gud. Le Monde diplomatique snakket med Vattimo da han nylig var i Oslo i forbindelse med konferansen «The Future of Religion». Vattimo ble i sin tid kjent som en av forsvarerne av det utskjelte begrepet «postmoderne», som han satte i forlengelsen av Nietzsche og Heideggers tenkning. Vattimo hevder «postmodernitet» er betegnelsen for den nihilistiske tiden Nietzsche beskrev med «de høyeste verdiers fall». Verden har blitt verdipluralistisk og dermed har «sannheten» mistet sin rolle som høyeste verdi. I møte med samtidens nihilisme fremmer Vattimo det han kaller «svak tenkning», en tenkning som tømmes for dogmene og metafysikken som tidligere opprettholdt filosofien, for å gjøre tenkningen skapende på en annen måte.

– Er postmodernisme fremdeles et kontroversielt begrep? (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller logg inn.

Default thumbnail
Forrige sak

Hverdagens estetikk

Default thumbnail
Neste sak

Vesten – den døende stjerne

Andre saker om Filosofi

Sartres nei

I 1980 deltok mange tusen franskmenn i Jean-Paul Sartres gravferd. Med Sartres bortgang lukket en epoke

Tilbake til klassen

I over førti år har venstreintellektuelle tolket bort begreper som kapital, klasse og økonomiske forhold for

0 kr 0

Logg inn

Ikke abonnent? Tegn abonnement her.