Egypt

Bøndenes evinnelige kamp

Regimet i Egypt fortsetter å slå hardt ned på alle tilløp til protester. På landsbygda kjemper bøndene nå en innbitt kamp for retten til jord. Før revolusjonen i 1952 levde de egyptiske bøndene under svært harde arbeidsvilkår i et tilnærmet føydalt landbruk. Gamal Abdel Nasser mislikte oppblomstringen av en uavhengig bondebevegelse, men han gjennomførte likevel en landbruksreform i 1961. Nå truer nye lovreformer med å gjeninnføre føydale tilstander.

Posted on

Hvorfor tok den egyptiske presidenten Gamal Abdel Nasser med seg Ernesto Che Guevara, som besøkte landet i 1965, til Kamshish, en liten landsby som ligger bortgjemt midt på Nildeltaet? Hvorfor dro Simone de Beauvoir og Jean Paul Sartre til det samme stedet to år seinere, i likhet med en delegasjon fra den internasjonale småbrukerorganisasjonen Via Campesina i 2005? Kamshish har en spesiell beliggenhet mellom president Hosni Mubaraks fødeby Kafr al-Musaylihah, tidligere president Anwar Sadats fødeby Mit Abu al-Kawn og Denshawai, som i 1906 var åsted for et opprør mot den britiske okkupasjonen. Men spesielt som symbol på bøndenes kamp i Egypt bærer landsbyen spor både av deres forgagne seire og dagens vanskeligheter.

Før revolusjonen i 1952 hadde storparten av bondestanden elendige levekår og svært harde arbeidsvilkår.[ref]23. juli 1952 ble kong Farouk som var knyttet til England og betraktet som ansvarlig for nederlaget mot Israel i 1949, kastet av en bevegelse ledet av den unge oberst Gamal Abdel Nasser. Republikken ble proklamert i juni 1953.[/ref] Ved siden av et lite, «fritt» men utarmet landbruk, fantes det en stor landbrukssektor av føydal type. Her hadde bøndene status som «halv-livegne leilendinger» (forpaktere). De levde i izba’er – store områder der de bodde gruppevis i husklynger med familiene sine. Her dyrket de jorden til herren under ledelse av en forvalter. Arbeidet ble ikke betalt med en fast lønn, men ved at de på midlertidig basis fikk tildelt en jordlapp på området, som de dyrket for seg selv, slik at de og familiene deres så vidt kunne greie seg. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler. Allerede abonnent? Logg inn.
Digitalt abonnent
Fra 49Kr.
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Årsabonnement
649Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Kvartalsabonnement
159Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver