Egypt

Dyrtid

Av /

Med underkuede medier, en ikke-eksisterende opposisjon og borgerkrigene i Libya, Syria og Irak som skremsel, synes regimet å ha et stramt grep om folket.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Døden på Nilen

Av /

I juli avsatte den egyptiske hæren en folkevalgt president med støtte fra den harde kjernen av demonstrantene som styrtet Mubarak for to år siden. Sirkelen er dermed tilsynelatende sluttet: Demonstrantene som krevde demokrati hyller nå et antidemokratisk militærkupp. Hva har skjedd?

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Militærets skygge over revolusjonen

Av /

Statskupp? Folkeopprør? Ny fase i revolusjonen? Det er vanskelig å tolke de store demonstrasjonene som ledet til at Mohamed Mursi ble styrtet 30. juni. Brorskapet har mye av ansvaret for nederlaget sitt, men bak demonstrantene ser vi konturene av militæret og det gamle regimet.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Svanene i Kairo

Av /

Operaballetten i Kairo var opprinnelig et resultat av militærsamarbeidet med Sovjetunionen. I dag kjemper ballettdanserne for å finne sin plass i et omskiftelig politisk landskap.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Kilde til konflikt

Av /

Situasjonen i Nil-bassenget har endret seg drastisk etter at Etiopia annonserte at de ville bygge en demning på Den blå Nilen. Beslutningen skaper frykt for vannmangel i Egypt og vekker til live gamle konflikter.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Sadats fornuftsekteskap

Av /

Etter Nassers nederlag i 1967, var Anwar al-Sadat klar over at hullet etter Nassers sosialisme var i ferd med å fylles av islam. Han allierte seg derfor med Brorskapet for å sikre makten sin.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Revolusjonen fortsetter i Suez

Av /

I byen med lang historie for motstand kjemper nå revolusjonære og fagforeninger for å holde liv i den sosiale kampen som startet her for et år siden. I valgkampen er personer viktigere enn partier for en befolkning som på én og samme tid er revolusjonær, konservativ og religiøs.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Revolusjonens Egypt

Av /

Revolusjonen som ble innledet med styrting av Mubarak har bare så vidt begynt. Overalt i gatene, på fabrikkene og kafeene uttrykker egypterne sine ønsker om frihet og reelle endringer, et samfunn der de fattige ikke lenger ignoreres.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Hæren, folket og diktatorene

Av og /

Både i Tunisia og i Egypt grep hæren inn og støtte folkeopprøret mot makthaverne. Hvorfor gleder folket seg når militæret griper inn? Securitokratiene i Nord-Afrika og Midtøsten er bygd rundt et kompleks nettverk bestående av hæren, sikkerhetstjenestene og den politiske makten. Dette er årsaken til at opprørene har fått en vidt forskjellig skjebne i Libya og Algerie enn i Tunisia og Egypt.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Brorskapets «ryddige overgang»

Av /

I slutten av februar bestemte Det muslimske brorskapet seg for å dannet Partiet for frihet og rettferdighet. Dermed har de fått en politiske gren som kan få stor innflytelse på Egypts politikk, men ikke nødvendigvis i islamistisk retning.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Hybridiseringen i Egypt

Av /

Protestbevegelsen i Egypt har vokst jevnt siden 2005, på tross av undertrykkingen. Dette har overrasket hele den politiske klassen, inkludert Det muslimske brorskapet.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Mubaraks diplomatiske jakt på legitimitet

Av /

Parlamentsvalget i Egypt 27. oktober og 3. november er dømt til å ligne på de forutgående med omfattende valgfusk til fordel for president Hosni Mubaraks Nasjonaldemokratiske parti. De vil ikke gi Mubarak reell legitimitet, derfor forsøker han nå å stadfeste Egypts ledende rolle i regionen.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Bøndenes evinnelige kamp

Av og /

Regimet i Egypt fortsetter å slå hardt ned på alle tilløp til protester. På landsbygda kjemper bøndene nå en innbitt kamp for retten til jord. Før revolusjonen i 1952 levde de egyptiske bøndene under svært harde arbeidsvilkår i et tilnærmet føydalt landbruk. Gamal Abdel Nasser mislikte oppblomstringen av en uavhengig bondebevegelse, men han gjennomførte likevel en landbruksreform i 1961. Nå truer nye lovreformer med å gjeninnføre føydale tilstander.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

Egyptiske onder

Av /

Ikke en roman, men en politisk bombe. en praktfull freske over hverdagslivet til kvinner og menn i Egypt ? korrupsjon, urettferdighet, seksuell utnyttelse og homofili.

Reservert for abonnenter. Logg inn.

0 kr 0
Gå til Toppen