Anarkismens evigaktuelle far

200 år etter at «anarkismens far» ble født, er anarkismen like aktuell som den er misforstått.

januar 2009

Hva av Pierre-Joseph Proudhons tenkning er i dag kjent, to hundre år etter at han ble født 15. januar 1809? En setning, «eiendom er tyveri», men ikke særlig mer. Han – som den store franske litteraturkritikeren Charles Augustin Sainte-Beuve kalte den største prosaisten i sin tid, som den revolusjonære filosofen Georges Sorel kalte den største franske filosofen i det 19. århundret – finnes i dag kun i frihetlige bokhandler eller i lærdes bokhyller. Til forskjell fra andre tenkere og forfattere fra samme epoke – som Karl Marx, Auguste Comte, Jules Michelet, Victor Hugo og Alexis de Tocqueville– ignoreres han av de store forlagene.

I 1909 gikk ikke hundreårsdagen for hans fødsel upåaktet hen. Frankrikes daværende president Armand Fallières, dro til Besançon, Proudons fødeby, for å avduke en bronsestatue av «anarkismens far». De durkheimske sosiologene, de radikal-sosialistiske juristene og mange i arbeiderbevegelsen interesserte seg for ham. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal