Politisk filosofi Proudhon

Anarkismens evigaktuelle far

200 år etter at «anarkismens far» ble født, er anarkismen like aktuell som den er misforstått.

Posted on

Hva av Pierre-Joseph Proudhons tenkning er i dag kjent, to hundre år etter at han ble født 15. januar 1809? En setning, «eiendom er tyveri», men ikke særlig mer. Han – som den store franske litteraturkritikeren Charles Augustin Sainte-Beuve kalte den største prosaisten i sin tid, som den revolusjonære filosofen Georges Sorel kalte den største franske filosofen i det 19. århundret – finnes i dag kun i frihetlige bokhandler eller i lærdes bokhyller. Til forskjell fra andre tenkere og forfattere fra samme epoke – som Karl Marx, Auguste Comte, Jules Michelet, Victor Hugo og Alexis de Tocqueville– ignoreres han av de store forlagene.

I 1909 gikk ikke hundreårsdagen for hans fødsel upåaktet hen. Frankrikes daværende president Armand Fallières, dro til Besançon, Proudons fødeby, for å avduke en bronsestatue av «anarkismens far». De durkheimske sosiologene,[ref]Da Emile Durkheim (1858–1917) utviklet en vitenskap om sosiale fakta, skapte han en ny fagdisiplin: sosiologien.[/ref] de radikal-sosialistiske juristene og mange i arbeiderbevegelsen interesserte seg for ham. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler. Allerede abonnent? Logg inn.
Digitalt abonnent
Fra 49Kr.
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Årsabonnement
649Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver
Kvartalsabonnement
159Kr.
Avis på døren hver måned
Full tilgang til nettutgave og arkiv
Last ned digitale utgaver