Massenes visdom eller ekspertisens endelikt?

Nylig ble Store norske leksikon fritt tilgjengelig på nett, og ikke nok med det: Det tradisjonsrike leksikonet skal også kunne redigeres av brukerne. Inspirasjonen kommer fra det åpne, brukerstyrte nettleksikonet Wikipedia, som er selve symbolet på nettets frie kunnskapsproduksjon og -deling.

Internett ble skapt av hackere – informatikkstudenter og unge dataingeniører som var påvirket av motkulturen, og dermed i opposisjon til de tradisjonelle autoritetene og hierarkiene. De aksepterte bare én verdi: teknisk kompetanse, anerkjent på fullstendig uavhengig grunnlag av deres likemenn. Begrepet «uavhengig ekspertise» får enda større betydning med utviklingen av fri programvare – et felt der belønningen ikke er økonomisk, men symbolsk. Dagens åpning for at ikke-hackere kan drive uavhengig produksjon på nettet, det såkalte «web 2.0»,2 rokker ved den tradisjonelle forståelsen av ekspertise, iblant med kjedelige følger. Men denne åpningen gir også nye muligheter for politisk engasjement.

Dagens nettprosjekter dannes i opposisjon til de tradisjonelle autoritetene. Informasjonen produseres, akkurat som datakoden, uavhengig av kommersielle eller statlige instanser. På bloggene og «wikiene»3 får ikke deltakerne ansvar og respekt ut fra en profesjonell identitet som de har fått anerkjent av en institusjon. Respekten er utelukkende en følge av arbeidet som er utført. På Wikipedia, som jo nettopp er et oppslagsverk brukerne selv redigerer, rangeres redaktørene etter hvor mange bidrag de har gjort, typen artikler de har arbeidet på og andre statistisk målbare kriterier. (…)

^

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Kunstneres blikk på krisene

Neste sak

Endelig fred i Kashmir?

Mer Internett

E-handelens trojanske hest

USA og EU presser på for WTO-forhandlinger om «elektronisk handel» for å få anerkjent persondata som en vare på lik linje med alle andre.

Ukuelige Assange

Med publiseringen av millioner av hemmelige dokumenter har Julian Assange gjort jobben man forventer av journalistene. Er det derfor disse nå synes å ha forlatt ham når han trenger deres støtte som mest?

Hvorfor Facebook ikke bygger bibliotek

Mark Zuckerberg hevder Facebooks mål er å bryte ned sosiale barrierer og styrke fellesskap. På sitt eget hjemsted i San Franciscos Bay Area gjør selskapet alt annet enn å redde sosiale møteplasser.

Automatisert sensur

Googles nye algoritme baserer seg på at de store mediene er troverdige mens de alternative er mistenkelige. Dermed forsvinner mye av den beste, mest presise og uavhengige journalistikken fra Google-søkene.

0 kr 0