Folkeretten eller boikott?

FN-kommisjonen som har fått i oppdrag å gjøre rede for krigsforbrytelser under Israels angrep på Gaza i årsskiftet 2008?2009, vil offentliggjøre sin rapport i september. Men det er tvilsomt om rapporten vil få rettslige følger for Israel, derfor oppfordrer stadig flere til boikott, sanksjoner og desinvestering for å tvinge Tel Aviv til å respektere folkeretten.

Etter fire års slumring har BDS-kampanjen (boikott, desinvestering og sanksjoner)1 nå kommet ut av dvalen. Kampanjen ble satt i gang av flere palestinske organisasjoner 9. juli 2005, ett år etter at Den internasjonale domstolen i Haag i en rådgivende rapport erklærte at muren israelske myndigheter hadde reist i de okkuperte palestinske områdene var ulovlig.2 Kampanjens mål var å protestere mot de israelske ledernes gjentatte brudd på internasjonale forpliktelser.

Årsaken til denne renessansen er først og fremst Israels angrep på Gaza fra 27. desember 2008 til 18. januar 2009. Israels uttalte mål var å ødelegge Hamas’ militære slagkraft for å få slutt på rakettangrepene mot israelske sivile. Bildene vi har sett i media gir imidlertid inntrykk av at krigens egentlige mål var å knuse og tilintetgjøre et helt folk. Solidaritetsorganisasjoner for Palestina og flere andre internasjonale organisasjoner følte seg moralsk forpliktet til å handle for å gjøre opp for «verdenssamfunnets» handlingslammelse. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller logg inn.

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang
Forrige sak

Elitistisk flokkmentalitet og hovmodig humanisme

Neste sak

Krangelen om Kongo

Andre saker om Palestina

Et folk i bur

Situasjonen på Gaza blir stadig verre. I 13 år har Israel sperret palestinerne inne i den

Israels glasstak

På tross av progressive lover på 1990-tallet er israelske kvinners rettigheter og levekår truet av machokultur,

Alltid tilbake til start

Femti år etter seksdagerskrigen. På seks dager i juni 1967 erobret Israel Sinai, syriske Golan, Vestbredden,

0 kr 0

Logg inn

Ikke abonnent? Tegn abonnement her.