Venstreradikalismens kanon?

Forlaget Verso har samlet smakebiter fra venstresidens kanon av sitater og slagord. Refleksjon og kall til handling eller overdreven patos og idétørke? The Verso Book of Dissent viser den venstreradikale tradisjonens styrker så vel som svakheter.

januar 2011

I Walter Benjamins historiefilosofiske teser heter det at å uttrykke fortiden ikke – med Leopold Rankes berømte formulering – består i å erkjenne den «slik den virkelig var», i stedet dreier det seg om å «gripe tak i et minne da det flammer opp i et farlig øyeblikk».

I The Verso Book of Dissent finner vi kronologisk ordnede sitater fra politikere, aktivister, kunstteoretikere og spekulative filosofer i salig blanding. Med Benjamin kunne vi si at det er en samling minner å gripe til i øyeblikket – en sitatsamling for aktivister av i dag. De fleste av de siterte har da også til felles at det er øyeblikket som kaller dem til orde, og flere av dem i farlige situasjoner. Her er det ikke snakk om abstrakt teori, men om folk som vil bruke tekstene sine, tenkningen sin, vitnesbyrdene sine, i kampen for et bedre samfunn. Som motgift mot Øystein Sørensens anti-utopisme og Bernt Hagtvets anti-ideologisme er kanskje denne boka velkommen. Men virker den til sin hensikt?

BOKA ER UTGITT I ANLEDNING 40-ÅRSJUBILEET FOR VERSO, forlaget til kretsen rundt tidsskriftet New Left Review. Det er altså rimelig å forvente venstreradikalisme, og med svært få unntak kan sitatene sies å falle inn under dette emblemet. Det lengste sitatet er fra «Det kommunistiske manifest»: fire sider. Det korteste er «No pasarán!», det berømte utropet fra den spanske borgerkrigen, da alt dreide seg om å hindre Francos tropper i å innta Madrid. De fleste utdragene er på under en side. Vi har altså å gjøre med en sitatrik samling. Hvert sitat er ledsaget av en kort og nyttig note om opphavspersonen(e), tidvis med litt ymse informasjon som gjør at noten står i fare for å bli mer interessant enn originalteksten. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal