En overbefolket planet?

Er vi for mange? Bør fødselsraten styres ut fra gitte mål? Seleksjon før fødselen? Oppfordre til fødsler uansett hvem foreldrene er og uansett deres evne til å oppdra barna? Har mennesket rett til å blande seg inn i naturens gang? Dette er spørsmål som har blitt stilt siden de organiserte statenes morgen.

Overbefolkningsspøkelset dukket opp igjen i 2008, på bakgrunn av en midlertidig nedgang i verdens matvarelagre og miljøødeleggelser. Ved første øyekast er tallene relativt skremmende: 218 000 nye munner å mette for hver dag som går, 80 millioner hvert år, nesten 7 milliarder mennesker, forbruksvekst. Jordas befolkning legger tilsynelatende stadig større press på planetens ressurser.

Frykt for overbefolkning er ikke noe nytt. Fire århundrer før vår tid, da verden bare talte 200 millioner mennesker, anbefalte Platon og Aristoteles en streng begrensning på antall fødsler. I denne forstand dreier ideen om overbefolkning seg mer om kultur enn tall. Helt siden Bibelens «vær fruktbare og bli mange» har «populasjonister» kranglet med tilhengere av befolkningskontroll. De første kaller overbefolkning en illusjon, de andre advarer mot konsekvensene. (…)

^

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Russland på vei mot avfolking

Neste sak

Kina eldes

Mer Demografi

Derfor blir du aldri kinesisk

Dobbelt statsborgerskap var tidligere suspekt, for hvor lå borgernes lojalitet, særlig i krisetider? Nå hylles dobbelt statsborgerskap i mange land for sin positive innvirkning på internasjonale relasjoner. Men holdningene til og regelverkene for nasjonalisering er fortsatt svært ulike.

Tysk eldreeksport

Når befolkningen eldes og helsevesenet svikter, tyr tyske familier til utlandet. Thailand og Øst-Europa tilbyr pleie døgnet rundt og verdig omsorg til halve prisen av overbemannede tyske aldershjem.

En fet planet

Ifølge en utbredt fordom, som velvillig spres av næringsmiddelindustrien, er overvektige selv ansvarlige for sin tilstand, og for den manglende evnen til å kontrollere sine lyster. Denne fordommen skjuler årsakene til et fenomen som er i ferd med å globaliseres.

Falske påstander om verdens befolkning

Epidemier, kriger, politisk kaos og kulturelle praksiser innvirker på et lands demografi. Den russiske befolkningen som allerede hadde begynt å skrumpe før Sovjetunionens fall, ble enda mer redusert av «sjokkterapien» på 90-tallet. Kinas økonomi har nytt godt av en «demografisk bonus», men snart vil befolkningen også der eldes, i likhet med de fleste andre land på kloden. Aldrende befolkning og ikke overbefolkning vil bli det 21. århundrets dominerende demografiske tendens.

Russland på vei mot avfolking

Få fødsler, store dødstall, innvandrerfiendtlighet. Russlands demografiske resesjon ble på ny bekreftet i folketellingen i 2010. Er Russland i ferd med å avfolkes?

0 kr 0