Britene våkner

Nye uformelle allianser mellom fagforeninger, studenter og lokale interessegrupper har skapt effektive protester mot den britiske regjeringens drakoniske sparetiltak og sosiale ulikheter.

Over store deler av Europa protesteres det mot skjeve sparetiltak, også i Storbritannia. Siden høsten 2010 har en overraskende stor og intens pro-testbølge også rystet landet. Da regjeringen i november 2010 annonserte en betydelig økning av skolepengene på universitetene, strømmet studentene ut i gatene. Disse demonstrasjonene ble et preludium til enda større protester mot den nye regjeringens sparetiltak.

Til grunn for sinnet ligger spareplanen til regjeringskoalisjonen mellom de konservative og de liberale, som kom til makten i mai 2010. Planen innebærer kutt i nesten alle offentlige budsjettposter på over 80 milliarder pund innen 2014–2015, en amputasjon på litt over 12 prosent. Budsjettet for sosiale ytelser vil bli redusert med 18 milliarder pund, mens de offentlige tjenestene vil få 36 milliarder mindre å rutte med. Disse drastiske innstramningene akkompagneres av en svak skatteøkning, med unntak av en økning av merverdiavgiften fra 17,5 til 20 prosent – en åpenlyst regressiv kombinasjon. «Å leve på staten er ikke lenger et alternativ,» sa finansminister George Osborne i september 2010. (…)

^

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

«Vi gir oss ikke!»

Neste sak

Den immobile bevegelsen

Mer Økonomi

Plattformpopulismens profitable farse

I januar gikk flere tusen hobbyinvestorer sammen for å presse opp aksjekursen på selskaper som store investeringsfond hadde satset på at ville falle. Det var ingen revolusjon, men et skoleeksempel på Silicon Valleys populisme.

Full fart mot gårsdagens verden

De politiske tiltakene for å dempe den økonomiske krisen forårsaket av koronapandemien, synes bare å ha akselerert grunntendensene i samfunnet. Ulikhetene øker, og arbeidslivet blir stadig usikrere.

Frihandelsbombe i Asia

Mens handelskonflikten mellom USA og Kina pågår for fullt har Kina inngått verdens største handelsavtale med 14 andre asiatiske land.

Verdenshandelens nye slaver

Flere hundre tusen sjøfolk er strandet på land eller til sjøs. For verdens regjeringer har handel vært viktigere enn sjøfolkenes helse. Nå frykter flere selskaper at handelsrutene skal kollapse.

Sovjetunionens problemfylte planer

Ordet planøkonomi forbindes ofte med Stalins totalitære regime, og blir gjerne brukt til skrekk og advarsel mot enhver tanke om alternativ økonomisk organisering. Men med koronapandemien, klimakrisen og dagens regnekraft har ideen om å styre samfunnets ressurser fått ny aktualitet.

0 kr 0