Fengselsnettet rundt Palestina

Etter en lang sultestreik har de palestinske politiske fangene i Israel fått en avtale om slutt på isolat, begrensning av fengsling uten dom og utvidet rett til besøk. Men det israelske fengselssystemet er fortsatt et sentralt middel for kontroll av de okkuperte områdene.

Palestinerne kaller dem krigsfanger (asra) eller politiske fanger. Det israelske fengselsselskapet Shabas snakker om «sikkerhetsvaretekt», en betegnelse uten noen rettslig forankring, som idømmes av hæren, etterretningstjenestene (Shin Beth) eller fengselsadministrasjonen. Kategorien gjelder bare for palestinere, uansett om de er israelske statsborgere eller ikke. De har det langt hardere enn andre innsatte. Vilkårene for avhør, tilgang til advokat og selve fengslingen endres til stadighet etter den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen. Straffene er harde: Palestinerne kan bli idømt flere livstidsdommer alt etter antall drepte israelere som handlingen de mistenkes for direkte eller indirekte har medført. Det finnes så å si ingen soningstilpasning eller mulighet for straffereduksjon.

Fengselssystemet for palestinerne har ikke bare blitt utformet som en sanksjon mot bekreftede og beviste lovovertredelser: Dette militærrettslige systemet er en måte å styre en hel befolkning på. Siden 1967 har nærmere 40 prosent av alle palestinske menn vært innom israelske fengsler. Etter signeringen av Oslo-avtalen i 1993 ble det store flertallet av fangene sluppet løs, men da den andre intifadaen startet i september 2000, skjøt arrestasjonene i været igjen. På midten av 2000-tallet var det mer enn 8000 fengslede palestinere i Israel. 30. mars 2012 var tallet sunket til 4386,1 etter løslatelsen av 1027 fanger i bytte mot soldaten Gilad Shalit i slutten av 2011. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

0 kr 0