På jakt etter en menneskelig økonomi

Etterspørselen etter bøker om økonomi skyter i været i krisetider. Nå florerer markedet med nye og gamle verker som skal forklare hvordan det hele henger sammen. På enkelte områder er markedsmekanismen upåklagelig. I den nyoversatte klassikeren Den liberale utopi hevder Karl Polanyi at markedsøkonomien bærer med seg kimen til sin egen undergang. Den radikale økonomen Yanis Varoufakis hevder i The Global Minotaur at det ikke bare er markedsøkonomien som er problemet, men interessene som styrer den.

Markedsliberalismen gis ofte skylden for både den store depresjonen og vår tids finanskrise. Er det en altomfattende markedsøkonomi som er problemet, et samfunn styrt av kapitalistenes interesser, eller er det markedsideologien? For å besvare dette, må vi forstå markedsøkonomiens rolle i samfunnet.

Den jødiske politiske økonomen og antropologen Karl Polanyi (1886–1964) vokste opp i Østerrike-Ungarn, men emigrerte til England på grunn av fascismen og flyttet siden til USA, hvor han virket ved Columbia University. I The Great Transformation (først utgitt i 1944) som nå er oversatt til norsk med tittelen Den liberale utopi, framsetter Polanyi sin tese om at markedsøkonomien bærer i seg kimen til sin egen undergang. Det økonomiske motiv – «produksjon i vinnings øyemed» – som styrer markedsmekanismen, er et unaturlig prinsipp for organiseringen av samfunnet. Markedssystemet er en trussel mot menneskets liv og avler derfor en spontan motbevegelse av statlige reformer for å beskytte mennesket mot markedet. (…)

^

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Trojansk kalkun

Neste sak

Apokalypsens hjemmesittere

Mer Økonomi

Hvorfor amerikansk fagbevegelse taper mot Amazon

Hollywood-kjendiser, journalister, ledende politikere og selv landets president støttet fagorganiseringen av Amazons lager i Bessemer i Alabama. Men ikke arbeiderne. Er press fra Amazon nok til å forklare nederlaget?

Plattformpopulismens profitable farse

I januar gikk flere tusen hobbyinvestorer sammen for å presse opp aksjekursen på selskaper som store investeringsfond hadde satset på at ville falle. Det var ingen revolusjon, men et skoleeksempel på Silicon Valleys populisme.

Full fart mot gårsdagens verden

De politiske tiltakene for å dempe den økonomiske krisen forårsaket av koronapandemien, synes bare å ha akselerert grunntendensene i samfunnet. Ulikhetene øker, og arbeidslivet blir stadig usikrere.

Frihandelsbombe i Asia

Mens handelskonflikten mellom USA og Kina pågår for fullt har Kina inngått verdens største handelsavtale med 14 andre asiatiske land.

Verdenshandelens nye slaver

Flere hundre tusen sjøfolk er strandet på land eller til sjøs. For verdens regjeringer har handel vært viktigere enn sjøfolkenes helse. Nå frykter flere selskaper at handelsrutene skal kollapse.

0 kr 0