Falskt problem, riktig spørsmål

Det er fullstendig mulig å finansiere en samfunnslønn. Allerede i dag brukes det store summer på sosiale overføringer. Samtidig kan økte skatter, miljøavgifter eller moms bidra med resten, men dette vil ikke nødvendigvis løse den store utfordringen, nemlig å sørge for at samfunnslønnen reduserer sosiale ulikheter.

Men det er umulig å finansiere! Dette er vanligvis den første innvendingen mot en universell inntekt løsrevet fra arbeidet. Den første og utvilsomt den svakeste.

Ta for eksempel Frankrike. Ifølge BNP er det i dag verdens femte rikeste land. I 2010 var disponibel inntekt (etter trygdeavgift og direkteskatt) 1276 euro per person i måneden, uavhengig av alder. Franskmenn disponerer altså nok ressurser til å gi hvert individ en inntekt på 1276 euro, hvis de besluttet å innføre en fullstendig lik fordeling av disponibel inntekt. Det er klart mer enn den aktuelle fattigdomsgrensen, som i Frankrike er satt til 60 prosent av medianinntekt, nå 960 euro for voksne. Eksempelet Frankrike viser at europeiske land utvilsomt har råd til å sikre alle innbyggerne en inntekt som i det minste ligger på fattigdomsgrensen. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Samfunnslønn i Norge?

Neste sak

Strandet på Kanariøyene

Mer Økonomi

0 kr 0