Lenge leve ideologien

Danske Center for Vild Analyse har startet et nytt forlag for samtidsanalyse. Først ut er Ideologi er noget bras, en vill analyse av dagens postideologiske Danmark.

Under parolen «hvis du vil vide det modsatte» har Center for Vild Analyse (CVA) de siste årene levert poengterte og ofte kontraintuitive analyser av kulturelle og politiske fenomener i helgeutgaven til danske Information. De skriver med utgangspunkt i det de omtaler som «overdrivelsens etik», en tilnærming der de artikulerer tanker og tendenser som forblir uklare for dem som utrykker dem. Med teoretisk inspirasjon fra Slavoj Žižek, Jacques Lacan og ymse marxistisk ideologikritikk behandler CVA samfunnet «som om, det havde et ubevidste» for å avdekke hvordan vi ofte er innleiret i flere lag av mening enn vi er klar over.

CVA har nå startet opp det lille forlaget Taschenspiel som vil gi ut små filosofiske bøker om bestemte tendenser eller fenomener i samtiden. Hver eneste utgivelse vil ha en adressat som vederlagsfritt får nesten hele opplaget. Adressaten til deres første utgivelse, Ideologi er noget bras, er Danmarks Radio, som i januar mottok 40 av de 50 trykte eksemplarene (boka er også tilgjengelig gratis på nett). (…)

^

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Hinsides Bantustan

Neste sak

Ungdom®

Mer Ideologikritikk

Fanget av mobiliteten

Den dominerende ideologien bygger på så allment aksepterte ideer at de ender med å miste alt perspektiv. For eksempel ’mobilitet’, et ord som ved nærmere ettersyn mister all mening.

Utopiske utsagn

Reform eller revolusjon. I sin nye bok Krise til Opstand gir Mikkel Bolt en interessant analyse av finanskrisen og dagens kapitalistiske system. Men det er vanskelig å se hvordan Europas tapte generasjon skal få framstidstroen tilbake med Bolts vage appell om en verdensomspennende revolusjon.

Endelig vet vi hvem John Galt er!

Det er ikke de store kreative geniene som nå hjelper vanlige late folk, det er vanlige skattebetalere som hjelper de mislykkede «kreative geniene».

Hold religionene utenfor

Ville den palestinske motstandskampen vært mindre hvis Vestbredden var okkupert av buddhister? Ideen om sammenstøt mellom religioner har blitt standardanalysen av internasjonale og regionale konflikter. Sammensatte politiske landskap blir redusert til religiøse verdier.

0 kr 0