Selektiv domstol

Er den internasjonale straffedomstolen for politisert? Så langt har alle de 20 sakene i ICCs elleve leveår dreid seg om afrikanske konflikter. USA, Kina, Russland og Israel har ikke engang sluttet seg til domstolen, og søker aktivt unntak fra den.

«Ti år med kamp mot straffefrihet,» skryter nettsidene til Den internasjonale straffedomstolen (ICC). Siden den startet arbeidet i 2002, har denne nye typen domstol dømt enkeltpersoner anklagd for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og voldsforbrytelser. I domstolens juridiske fundament, Roma-vedtektene fra 1998, beklages den høye graden av straffefrihet, og den nye rettspraksisen er tenkt som et brudd med en antatt ineffektiv tradisjonell internasjonal strafferett. Til forskjell fra Det internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia (ICTY) og Den internasjonale domstol for forbrytelser i Rwanda (ICTR), som har en geografisk begrenset eller midlertidig myndighet, kan ICC dømme alle forbrytelser begått etter at den ble opprettet.

En av to betingelser må være oppfylt for at en sak skal behandles: at den anklagde er borger i et av de 122 medlemslandene (av FNs 193 medlemsland) eller at forbrytelsene har skjedd på et medlemslands territorium. Sistnevnte klausul utvider myndighetsområdet til land som ikke anerkjenner domstolen. Mistenkte kan ikke lenger skjule seg bak offisielle verv: stats- og regjeringssjefer eller diplomater er ikke lenger beskyttet mot rettsforfølgelse. 9. september kunne ICC dermed dømme Kenyas visepresident, William Ruto, for volden under presidentvalget i 2007. I 2009 utstedte domstolen arrestordre mot Sudans president Omar al-Bashir for overgrep i Darfur. (…)

^

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Avspenning

Neste sak

Vi må skape rikdom, ikke verdi

Mer Geopolitikk

Latent konflikt mellom Russland og Tyrkia

Med sin politiske og militære støtte til Aserbajdsjan i den nylige krigen i Nagorno-Karabakh har Tyrkia tråkket inn i Russlands postsovjetiske innflytelsessfære. Men landenes realpolitiske innstilling har så langt hindret direkte konflikt i Kaukasus, Midtøsten og Middelhavet.

Den kommende internasjonale orden

De fleste europeiske land ønsket en seier for Joe Biden i håp om en mindre kaotisk verdensorden. Men hvem som sitter i Det hvite hus er ikke lenger avgjørende for framtidens internasjonale politikk.

Handelskrigens råvarer

For bare få år siden syntes Kina å ha monopol på sjeldne jordarter, de spesielle metallene som brukes i høyteknologiprodukter, men importerer nå mer enn landet eksporterer. Likevel truer Kina stadig med å stanse leveransene til USA.

Isbryternes geopolitikk

Global oppvarming gjør polhavene i nord og sør attraktive. Issmeltingen i nord kan åpne enorme hav- og kystområder for sjøfart og utvinning av naturressurser. Og jo mer havisen smelter, jo større blir etterspørselen etter isbrytere.

For mange toppmøter svekker toppmøtene

Møtesyndromet får oss til å arbeide hardere, men ikke nødvendigvis smartere. Det må større legitimitet og beslutningsdyktighet til for å gjøre internasjonalt samarbeid mer egnet til å møte de store utfordringene vi står overfor.

0 kr 0