Bli aksjonær i et menneske!

Nye selskaper som Upstart, Pave og Lumni vil gjøre metaforen menneskelig kapital til virkelighet.

Nye selskaper som Upstart, Pave og Lumni vil gjøre metaforen menneskelig kapital til virkelighet.

Da Xavier Dorison og Thomas Allart lagde tegneserien HSE. Human Stock Exchange så de på den som science fiction. Men snart kan den gå for å være en dokumentar. Settingen er som følger: Når økonomien i de industrialiserte landene utslettes av en krise uten sidestykke i historien, synes bare en finansverdi å ha overlevd: mennesket. Samfunnets «vinnere» kan notere seg på en egen børs og få summen på kapitaliseringen. De heldige velges ut etter drastiske kriterier – yrke, inntekt, men også sivilstatus, glukosenivå, «sosio-relasjonell koeffisient» – og betaler en del av inntektene sine som utbytte til aksjonærene.

Det svært så virkelige mennesket Adam Steege kunne vært en av personene i HSE. For å finansiere sitt nystartede selskap for kirurgisk utstyr lagde han en profil på crowdfunding-nettstedet Upstart som ble etablert i 2012. Mens det på tradisjonelle folkefinansieringsnettsteder, som Ulule, er prosjekter som selges til investorene, er det på Upstart enkeltindividet som legges ut på markedet. Steeges CV har åpenbart vært overbevisende: Den 27 år gamle Columbia-utdannede ingeniøren hentet inn 60 000 dollar fra 26 investorer, som han nå skylder seks prosent av sin årsinntekt i ti år. (…)

Default thumbnail
Forrige sak

Mitt siste møte med Márquez

Neste sak

Pikettys kapitalisme med et menneskelig ansikt

Andre saker om Økonomi

Den store illusjonen

Før både første og andre verdenskrig fikk britiske Norman Angell mye oppmerksomhet for sin teori om

0 kr 0

Logg inn

Ikke abonnent? Tegn abonnement her.