Velferd på anbud

I tretti år har vestlige politikere appellert til veldedighet og frivillighet for å frasi seg ansvaret for sosiale tjenester.

desember 2014

Offentlige underskudd har blitt heftig debattert siden 1980-tallet og fått myndigheter til å prøve ut ulike løsninger for å lette byrden fra sosialhjelpen uten å skape katastrofale skadevirkninger for befolkningen. Canada har, i likhet med USA, satset på «sivilsamfunnet» og gjensidig hjelp i lokalsamfunnene. På begynnelsen av 1990-tallet var Canadas budsjettunderskudd nesten seks prosent av BNP og gjelden 90 prosent (inkludert provinsenes gjeld). Ratingbyråene nedgraderte Canadas betalingsevne fra trippel A i 1992. Og Wall Street Journal var raskt ute med å si at landet var blitt «æresmedlem av den tredje verden».

Da Jean Chrétiens liberale regjering kom til makten i 1993, innførte de en drastisk sparepolitikk som endte med 20 prosent færre offentlig ansatte og store kutt i de sosiale tjenestene. Både føderale, provinsielle, kommunale myndigheter ble berørt. Men ett budsjett fortsatte å øke: støtten til sosiale organisasjoner. I Québec ble budsjettet til helse- og sosialdepartementet doblet mellom 1992 og 1996. Mens antall offentlig ansatte krympet, steg tallet på frivillige og ansatte i hjelpeorganisasjoner – dårligere betalt og med svakere stillingsvern. Arbeidsministeren i Québec, Louise Harel, mente at «i Québec som i resten av Canada og de fleste OECD-land, må staten endre måten de tilbyr tjenester og stønader på». Derfor foreslo hun «å satse mer på samarbeidet mellom veldedige organisasjoner og staten». Var dette inspirasjonen bak den britiske statsministeren David Camerons «Big Society» i 2010? Magasinet Time har kalt det et «imponerende forsøk på å slippe løs gründerånden». Programmet skal oppmuntre til frivillighet og lokalt sosialt engasjement. En slags nasjonal siviltjeneste gir 16–17-åringer muligheten til å jobbe tre måneder i en organisasjon de velger selv – med en gjennomsnittlig betaling på 50 pund. Et Big Society Network, sjenerøst finansiert gjennom nasjonallotteriet, skal bidra til å «skape, utvikle og vise fram nye ideer for å hjelpe folk til å finne sammen i sine lokalsamfunn og gjøre gode gjerninger». (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller / logg inn med Vipps.

Tre måneder med Le Monde
diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang


Fornyes til 199,- per kvartal