ILOs tvetydige strategi

Farlige forbindelser mellom Den internasjonale arbeidsorganisasjonen og de internasjonale finansinstitusjonene.

Hvert 15. sekund dør en arbeider av en arbeidsrelatert ulykke eller sykdom. Da klesfabrikken i Rana Plaza i Dacca (Bangladesh) kollapset 24. april 2013, døde over 1100 arbeidere. Hendelsen er blitt et symbol på arbeidsforholdene til mange arbeidere verden over, som til forveksling ligner slavearbeid. Samtidig begår stadig flere arbeidere i nord selvmord, spesielt ansatte i privatiserte virksomheter som gjennomgår en brutal omstilling.

For å kjempe mot en forverring av arbeidslivet i nord og i sør forsøker Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) å få mer innflytelse. ILO ble stiftet i 1919 og er dermed FNs eldste organ. Organisasjonen er tredelt, med likestilte representanter fra de 185 medlemslandene, og arbeidsgiverne og arbeidstakerne i disse landene. Organisasjonens – hovedsakelig normgivende – virksomhet består i å vedta konvensjoner (bindende for landene som ratifiserer dem) og komme med anbefalinger eller erklæringer om arbeidernes rettigheter (ikke-bindende). (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

0 kr 0