Et tilfeldig hegemoni

Fellesvalutaen som ble til et felles mareritt. Ikke siden krigen har Tyskland vært så forhatt i Europa. Den europeiske enheten rakner i en kamp mellom to motstridende pengepolitiske modeller.

Etter krigen hadde Forbunds-republikken Tyskland (Vest-Tyskland) aldri noe ønske om å styre Europa. Alle lederne, uansett politisk farge, mente at landet hadde et grunnleggende problem overfor naboene: Det var for stort til å bli elsket og for lite til å bli fryktet. Tyskland måtte altså gå opp i en større europeisk enhet som det skulle lede sammen med andre nasjoner. Så lenge landet hadde tilgang til utenlandske markeder og kunne skaffe seg råvarer og eksportere industrivarer, brydde de seg lite om å innta en internasjonal rolle. Den europeiske kokongen var så viktig for kansler Helmut Kohl (1982–1998) at hver gang det oppsto friksjoner mellom partnerne, så skyndte han seg å levere de materielle midlene (med andre ord, å betale regningen) for å redde den europeiske enheten, eller i det minste et skinn av enighet.

Angela Merkels regjering er i dag i en helt annen situasjon. Sju år etter at finanskrisen startet ser vi fortsatt ingen lys i enden av tunnelen. I alle EU-landene og selv utenfor EU håper man at Tyskland skal finne en løsning, og helst en løsning à la Kohl. Men dagens problemer er langt for alvorlige til at de kan løses ved å grave i lomma. Forskjellen mellom Merkel og forgjengeren hennes er ikke at Merkel higer etter å bli Europas Führerin, men at epoken tvinger henne – enten hun vil det eller ikke – til å tre ut av kulissene og innta hovedscenen. (…)

^

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Til høyre, igjen

Neste sak

Forfatteren som kættersk arkæolog

Mer Tyskland

Tyske svingdører

Tysklands gamle mestere i svingdør møter nå hard konkurranse fra en ny generasjon utålmodige opportunister.

For lønnsomme sykehus

Langt fra det idylliske inntrykket utenlandske medier har gitt under koronakrisen, lider det tyske helsevesenet av stor mangel på midler og personell.

Da Tyskland ville pynte på omdømmet

Etter andre verdenskrig bidro Vest-Tyskland til byggingen av staten Israel for å pynte på omdømmet sitt. Slik fikk Vest-Tyskland en sentral, men lite kjent rolle i Midtøsten.

Frigjøring og annektering

For østtyskerne er Berlinmurens fall en fortelling om politisk frihet og frigjøring fra et forhatt regime, men også en fortelling om et land og et folk som ble avviklet og økonomisk ruinert.

Avviklingen av et samfunn

Så snart Den tyske demokratiske republikk (DDR) var innlemmet i Forbundsrepublikken Tyskland (DBR), forsvant ikke bare landets institusjoner og økonomi, men også forlag, kinoer, tv-kanaler, radiostasjoner, artister og navn på gater og offentlige bygg i løpet av få år. Tidligere statskontrollerte aviser og magasiner ble privatisert og kjøpt opp av vesttyske forlag. Også utdanningssystemet, gratis adgang til kulturtilbud og barnehager ble utradert.

0 kr 0