Europeisk protest mot frihandelsavtale

8. juli godkjente EU-parlamentet de hemmelige forhandlingene mellom EU og USA om frihandelsavtalen TTIP. Lokalsamfunn over hele Europa mobiliserer nå mot avtalen.

«Regionrådet i Ile-de-France […] krever stans i TTIP-forhandlingene på grunn av manglende demokratisk kontroll og offentlig debatt om forhandlingene,» vedtok regionen Ile-de-France, hvor Paris ligger, 14. februar i fjor. Ile-de-France var den første franske regionen som erklærte seg som «TTIP-fri sone». Siden har 500 franske regioner og kommuner vedtatt lignende resolusjoner. Samlet representerer disse 54 prosent av landets befolkning.

Slike vedtak i lokale instanser er i all hovedsak symbolske handlinger. Men disse beslutningsorganene staker ut veien for en protest mot handels- og investeringsavtalene, en protest som nå har spredd seg til hele EU (se kart under). I tillegg til partiene oppfordrer mange borgere sine lokalpolitikere til å vedta slike resolusjoner. Stop TTIP, en sammenslutning av 480 organisasjoner, fagforeninger og partier, har utarbeidet en modell for slike beslutninger og oppfordrer alle borgere til å henvende seg til sine representanter. Resolusjonene vil ikke beskytte lokalsamfunnet mot TTIPs farer, ettersom internasjonale avtaler gjelder for alle beslutningsnivå i avtalelandene. Flere franske rådmenn har også minnet opprørskommunene om dette. Men når man erklærer sin kommune en «TTIP-fri sone» kan man bevisstgjøre de folkevalgte og mobilisere folk rundt saker som er viktige for kommunene: bevare arbeidsplasser, beskytte offentlige tjenester, miljøvern, hindre amerikanske selskapers inntog på de lokale offentlige markedene. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller logg inn.

Prøv Le Monde diplomatique i to måneder for ti kroner

Papiravis og full digital tilgang
Forrige sak

Nesten like mektig som Mao

Default thumbnail
Neste sak

Økonomismens forrang

Andre saker om Frihandel

Default thumbnail

Dritthandel

Like sikkert som kompassnålen peker mot nord angir søppelets ferd maktforholdene i

Default thumbnail

I voldgiftens vold

Etter stor mobilisering mot den foreslåtte investor-stat-tvisteløsningen i frihandelsavtalen TTIP mellom EU

0 kr 0