Den lange march gennem institutionerne

I kølvandet af en økonomisk og politisk krise, har der været flere forsøg på at formulere visioner om en overtagelse af det kriseramte kapitalistiske samfunds institutioner med henblik på noget andet. Men det er et åbent spørgsmål, i hvor høj grad man overhovedet kan gøre brug af de eksisterende institutioner

Rudi Dutschkes idé om «den lange march gennem institutionerne» skiller sig ud fra rækken af begreber og forestillinger fra 1960'erne, som hurtigt blev lagt i ruiner. Foto: DPA / NTB Scanpix.

«Revolutionen er ikke en kortvarig handling, hvor der sker noget, og så er alt anderledes. Revolutionen er en langvarig, kompliceret proces, hvor mennesker bliver anderledes. […] Forandringsprocessen går gennem den vej, som jeg har kaldt den lange march gennem de eksisterende institutioner.» Således sagde Rudi Dutschke i 1967 i en diskussion i Hamborg om den vesttyske studenterbevægelse. Ved at benytte forestillingen om den lange march henviste Dutschke ikke blot til Mao og det kinesiske kommunistpartis 9000 kilometer lange omgruppering af den røde hær i 1935, han bekræftede også sin tro på en revolutionær transformation af det kapitalistiske samfund. Dutschke var på dette tidspunkt ikke alene om en sådan tro. I de sene 1960’ere var såvel det antiautoritære nye venstre som dele af den kunstneriske avantgarde kendetegnet ved troen på, at en revolutionær ændring af samfundet kunne ske gennem en subversiv brug af dets institutioner.

I retrospektiv fremstår mange begreber og idéer fra 1960’erne i dag forældede eller svært anvendelige. Nogle få har overlevet, men i takt med at de eksplosive begivenheder sidst i 1960’erne blev erstattet af repression, depression og nye neoliberale livsformer, mistede de fleste deres aktualitet og fremstår i dag som relikvier fra en svunden tid. Idéen om «den lange march gennem institutionerne» skiller sig dog ud fra rækken af begreber og forestillinger, som hurtigt blev lagt i ruiner. I modsætning til idéer som «kulturrevolution» eller «arbejdernes selvstyring» så er idéen stadigvæk levende. Chantal Mouffe og Mark Fisher bruger termen, og både Syriza og Podemos forsøger at bruge de eksisterende politiske institutioner til at skabe et andet samfund. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

0 kr 0